NAL-kurs
04. september 2023

Minikurs i opptak: profesjonell kreativitet med Thea Mikkelsen

Digitalt
09.00-12.00
NAL

Å lede profesjonell kreativitet – minikurs for kreative som leder prosjekter, folk, eller firma.

Thea Mikkelsen gir en stemme til det bransjen er nødt til å snakke om: hvordan arkitekter kan utdype sin arkitektoniske praksis, kreativitet, prosjektledelse, samt hvordan å etablere og utvikle tverrfaglig samarbeid.

Se kort videosnutt der Thea utdyper hva profesjonell kreativitet er, og hvordan arkitekter hele tiden skal tilfredsstille både kulturell verdiskaping og økonomiske krav.

Dette tre-timers minikurset, er tilnærmet likt det som ble holdt på Byens tak 23.05. Vi tilbyr det igjen på forespørsel, og fordi Thea har sagt ja til å komme til Arkitektenes hus!

Her får du innblikk i profesjonell kreativitet som personlig ledelsesutfordring og hva dette perspektivet har å si for hvordan vi kan skape regenerative og kreative omgivelser.

Lær om hvordan det profesjonelle utgangspunktet møter den personlige lederstilen – som et nødvendig fundament for å skape gode byggeprosesser.

Dette kurset er et opptak fra 4. september 2023.

Program

08.30 Frokost for påmeldte
09.00 Velkommen ved NALs fagavdeling
09.15 Hva krever profesjonell kreativitet av den enkelte og hva krever det av lederen
09.45 Introduksjon til metode for å skape ønsket profesjonell, kreativ kultur i prosjekter
10.15 Kaffepause
10.30 Mikro-workshop i små grupper – skisser dine ønsker for profesjonell, kreativ kultur
11.00 Kort pause
11.10 Hva kjennetegner gode ledere innen profesjonell kreativitet?
11.30 Informasjon om pågående og nye lederkurs for arkitekter - om ledelse av arkitektonisk kvalitet
11.45 Q&A / refleksjon i plenum (15 min)
12.00 Takk for i dag!

Minikurset holdes av Thea Mikkelsen MA & MSc, som er en erfaren ekspert innen feltet profesjonell kreativitet. (Det er Thea som leder NALs nye program Ledelse av arkitektonisk kvalitet).

Arkitekter er trent i å prosjektere arkitekturprosjekter. Prosjektledelse kommer med erfaring – men ikke av seg selv. Tiden vi lever i krever økt bevissthet rundt ledelse fra profesjonelle kreative. Å øve opp ferdigheter innen profesjonell kreativitet tiltrekker og holder på gode medarbeidere og gjør oss i stand til å bli bedre ledere. I en tid der presset "fra alle kanter" øker, kan riktige ledelsesferdigheter hjelpe til med å balansere kreativ produksjon og relasjoner til medarbeidere og kunder, samt i privatlivet.

Vi spør videre om hvordan får vi best gjennomslag for arkitektonisk kvalitet, på fagets premisser og gjennom vår personlige integritet?
Uansett om vi er det bevisst eller ikke, har de fleste av oss utviklet en personlig "stil" for å gjennomføre et prosjekt fra første strek til ferdig bygg. Likevel er få arkitekter trent i å balansere den profesjonelle forpliktelsen og den individuelle lederstilen som kan skape avgjørende, positiv synergi for både prosjekt og team.

Arkitektledere som har gjennomført/går kurset Ledelse av arkitektonisk kvalitet (LAK) vil være til stede.

Arkitektenes hus
Mandag 4. september 2023

Pris:
1000 kr for alle, inkl. frokost.
500 kr for alle studenter, inkl. frokost
500 kr strømming, ikke inkl. frokost

Forbehold om at små endringer i programmet kan forekomme.
foto: NAL

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.