NAL-kurs
01. juni 2022

Materialtreff

Arkitektenes Hus og direkte strømming
16:30-19:00
NAL

Velkommen til NAL Materialtreff 1. juni og prosjektpresentasjon Innoasis - nye og gamle ideer møtes – sirkulær tankegang, v/Arkitektfirmaet Helen & Hard.

Gratis deltagelse, servering, krever påmelding.

Foto: Innoasis, Helen & Hard

Kvalitetsleverandører presenterer produkter og nyheter spesialtilpasset arkitektbransjen innenfor tema: arbeidsstasjoner/PC, mobil og IT-løsninger, elektronikkutstyr, programvare prosjektstyring, digitale applikasjoner i designfasen, og digitale eiendomstjenester og 3D-modeller.

Program:

16.30 Registering/servering

Velkommen v/Peter Rånås, markedssjef NAL

Leverandørpresentasjoner - nyheter og produktinformasjon tilpasset arkitektbransjen

16.35 Lenovo

16.45 Komplett - utgår pga sykdom

16.55 Mobit

17.05 Moment

17.15 dataTrees

17.25 Ambita

18.00 - 18.25 Prosjektpresentasjon Innoasis nye og gamle ideer møtes - sirkulærtankegang v/Ingrid Njå Sekse, arkitekt MNAL, Arkitektfirmaet Helen & Hard AS

Et sentrumsnært kontorbygg, opprinnelig bygget for å huse Oljedirektoratet i 1978, transformeres nå til et fleksibelt, miljøvennlig og inspirerende kontorlokale for et innovativt arbeidsmiljø. Prosjektet kalles Innoasis og skal stå ferdig høsten 2022. Når det nå bygges om for å tilfredsstille krav til energibruk, funksjonalitet og komfort, utnyttes verdien av det eksisterende byggets sjarm og materialressurser.

En strategi har vært å ta vare på materialer som kan brukes, og supplere med miljøvennlige materialer som står seg over tid, for å redusere det totale materialforbruket. Møte mellom de nye og de gamle materialene gir dessuten bygget særpreg, og en estetikk som kan gi en visuelle opplevelse av sirkulære tankegang.

Det prefabrikkerte bæresystemet i betong fra 1978 renses for maling og kledning, og bevares som byggets bæresystem. En trekonstruksjon plasseres i senter av bygget, i et tidligere utendørs atrium. Trekonstruksjonen bærer et glasstak og huser byggets nye kjerne og oase med sosiale soner, sirkulasjon og planter. Bygget blir kledd med en miks av ny materialer og materialer gjenbrukt fra det originale bygget. Byggets interiør blir også en sammenstilling av gjenbrukt og nytt. De nye kontorlokalene har et teknisk grid avgrenset med himlingsskjørt, som sørger for at rominndelingen kan endres med systemvegger uten bygningsmessige inngrep. Himlingskjørtene er CNC skåret etter en scann av eksisterende bygg, for å kunne ta opp alle byggets ujevnheter. Fleksibiliteten dette gir bygget, reduserer estimert behov for fremtidig materialbruk. 

18.30 – 19.00 Mingling og produktsamtaler leverandørene

Innhold presentasjon fra leverandørene:

Lenovo Nordic
Fremtidens arbeidsstasjoner og visualiserings muligheter
Vi kommer til å fremme budskapet rundt mulighetsbildet ved å velge løsninger fra en markedsledende aktør som Lenovo, bredden i hva vi tilbyr av løsninger, sikkerhet, ytelse, mobilitet, visualisering gjennom VR og XR. Vil også gjøre refleksjoner rundt sikkerhet og vår profil rundt miljø og bærekraft.

Kontakt: 
Johan Steffensen, Manager Workstation Nordics, 958 96 455 
jsteffensen@lenovo.com 
Kristian Walbom, Workstation Sales Specialist, mobil: 913 92 140 e-post: 
kwalbom@lenovo.com

Komplett Bedrift – din komplette IT partner

Fokus på:
 - Hvilke løsninger har Komplett for levering, lager, support, retur etc. som gjør din hverdag enklere.
- Bærekraft og miljø, hvordan bidrar Komplett til miljøet, og hvordan kan det komme kundene til gode.
- Sikkerhet og deployment. Det som trender mest i markedet om dagen. Hvorfor er det viktig, og   hvordan gjør det IT hverdagen tryggere

Kontakt: Ole Kjoss mobil: 984 61 696 e-post: ole.kjoss@komplettbedrift.no

Mobit AS - Landsdekkende Mobil og IT kjede med lokal tilstedeværelse og kompetanse

Mobit er en lokal kompetansepartner som hjelper kundene sine med riktig verktøy på digitale tjenester på tvers av mobilitet, IT utstyr og tjenester, nettverk og samhandling. Vi jobber for våre kunder slik at de kan benytte moderne IT verktøy for å oppnå effektivitet og konkurransedyktighet i sine kjernetjenester. Mobit leverer tjenester og utstyr både på Microsoft og Apple operativsystem lokalt og drifter kunden personlig og digitalt.

Kontakt: George Demir mobil: 98000217 e-post: george.demir@mobit.no

dataTrees AS

Hvordan øke produktiviteten til arkitekter med smarte design verktøy? Velkommen til Spacio.

Det norske designteknologi selskapet dataTrees AS jobber med å samle ekspertisen av ulike fagområder for å legge til rette for en mer effektiv og kreativ designprosess, for en bedre fremtid. Hør om hvilke teknologier som blir utviklet for å samle, generere og trekke ut designintelligens, og å analysere design i sanntid. Følg med på www.spacio.ai

Kontakt: Franz Forsberg, Engaged Architect, 92 15 65 32, e-post: franz@trees.no 

Moment Team AS

Sturla Røysland fra Moment vil snakke om hvordan du enkelt kan samle alle prosjektadministrative verktøy i ett system. Herunder:

Minimere mengden dobbeltarbeid og tidstyver.

Øke prosjektenes kvalitet og lønnsomhet.

Forvalte medarbeideres tid og kunnskap på best mulig måte.

Kontakt: Elin Ulset, CMO, mobil: 905 07 419 | e-post: elin@moment.team

Ambita AS
Som grunnlag for å treffe riktige beslutninger - bruk av Matrikkelen, DOK-data, 3D-kart og kommunal planinformasjon.Løsningene skal nyttiggjøre digitale verktøyer for å spare tid, være mer kostnadseffektive og bruke bærekraftige løsninger. 

Kontakt: Dag Øyvind Lien, Salgssjef Eiendomsutvikling, mobil: 913 92 185 e-post: dol@ambita.com