17. april 2023
Påmeldingsfrist 17. april 2023

Oppstartseminar Charlottenlund kirke

Digitalt
10.00-12.00
NAL

Kirkelig fellesråd i Trondheim inviterer til en åpen plan- og designkonkurranse om nye Charlottenlund kirke. 17. april arrangerer Arkitektforbundet oppstartseminar for registrerte deltakere.

For å delta på arrangementet, registrer deg via Meld på-knappen.

Les mer om konkurransen

PROGRAM:

Refleksjoner om hellige rom i vår tid   

 • Intro
 • Hva skjer i en kirke – og hvordan kommer det til uttrykk i kirkens fysiske form?
  • Forklare gudstjenestens hovedelementer – helt elementært.
  • Tekstlesing, preken, liturgi & musikk, nattverd
  • Ord, handlinger og klang som konstituerer rom
  • Rom til store og små forsamlinger
  • Livsritene: dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse mm.
  • Virkeligheten i en norsk arbeidskirke – alt annet som skjer utenom gudstjenesten
  • Hva skiller en gudstjeneste fra en teaterforestilling?
 • Hvordan formgi et sakralt rom i dag – og hvordan påvirker rommet det som skjer i kirken?
  • De konstituerende liturgiske elementene i rommet –
   • alter / nattverdsbord
   • «ordets sted»
   • døpefont
   • liturgisk kunst
   • + andre elementer/handlingssteder: lystenningssted, prosesjonskors og kristuslyset, sidealter, kirketekstiler, orgel, flygel, kortrapper mm.
   • Litt om regler og formelle krav til kirkerom.
  • De to aksene – horisontalt/vertikalt – livsvandring og samling i nuet: Via sancta / samling rundt alteret - langkirke vs. sentralkirke
  • Sitteordning – tradisjoner og moderne tendenser
  • Trenger en moderne kirke et kor eller en opphøyet prekestol? Om avstand og nærhet mellom liturg og menighet. Alle skal kunne se og høre.
  • Fleksibilitet og utvidelsesmuligheter. «Cafédral med foldevegger»
  • Hva skiller en kirke fra et kulturhus?

Aina Dahle (15min)

Spørsmål + Kort pause (5min)

 1. Menighetens mål og visjon for den nye kirken (10 min)
 2. Kirkelig fellesråd: Forventninger fra byggherrens side (10 min)
 3. NAL: Om konkurranseformen og gjennomføring av konkurransen (10 min)            
 4. Prosjektleder: Gjennomgang av konkurranseprogrammet inkl reguleringsplan / bilder fra tomten (10 min)                                   

Spørsmål fra salen (20 min)

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.