NAL-kurs
09. januar 2023
Påmeldingsfrist 09. januar 2023

Infowebinar om nytt ledelseskurs: Å lede arkitektonisk kvalitet

Norske arkitekters landsforbund
16:30-17:15
NAL

Nytt ledelseskurs:
Er du ansvarlig for å lede arbeidet med å få gjennomslag for arkitektonisk kvalitet i byggeprosjekter?

Over ser du opptak av info-webinar om ledelseskurset
"Å lede arkitektonisk kvalitet" med Thea Mikkelsen i samarbeid med NAL.

Webinaret ble holdt mandag 9. januar kl. 16.30 - 17.15 og hadde som formål å informere om det nye ledelseskurset.

Det er noen plasser igjen av totalt 18 plasser i første kull.

Påmeldingsfrist er 18.01.23.

Gå til kurssiden for å lese mer, for å reservere en plass eller sikre deg en plass ved å melde deg på.

Har du spørsmål?
Kontakt gjerne Silvie Le Muzic, m: 93025189, slm@arkitektur.no
eller Nina Koren, m: 40341993, nina@arkitektur.no

Artikkel og kort video med Thea, om kurset "Å lede arkitektonisk kvalitet".