Seminar
07. februar 2024

Energieffektivisering i bolig og næringsbygg

Arkitektenes hus og direkte strømming
08.30-11.00
NAL
Medlem
0 kr
Ikke-medlem
500 kr

For å få ned det totale energiforbruket i bygninger i Norge må vi energieffektivisere. Samtidig kommer nye krav til strømproduksjon. Nye EU-krav vil innebære en oppgraderingsplikt på blant annet boliger og næringsbygg. Hva vil dette bety i praksis?

Seminaret er utarbeidet av NAL i samarbeid med Simenergi AS.

Målgruppe:
Seminaret retter seg til arkitekter, ingeniører, byggeiere og andre interesserte som ønsker mer innsikt i løsninger for energieffektivisering i bolig- og næringsbygg.

Praktiske opplysninger:
Arrangementet foregår i Arkitektenes hus i Josefines gate 34 i Oslo. Vi serverer frokost og kaffe fra 08.00. Du kan også delta via strømming.

Det er gratis å delta for medlemmer i Norske arkitekters landsforbund. Øvrige betaler 500 kroner.

08.30 Velkommen

v/Peter Rånås, markedssjef, NAL

08.35 Energieffektivisering og veien mot et nytt arkitektonisk formspråk

v/Kai Reaver, fagsjef, NAL

08.55  La oss utløse et enormt potensial! Energieffektivisering i bolig og bygg - hva må gjøres?

v/ Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, NBBL

09.20  Energieffektive boliger og næringsbygg. Hvordan løse fremtidens energiknapphet?

Både Energikommisjonen og Miljødirektoratet er klare på at vedtatte klimagassreduksjoner i 2030 er umulig uten betydelig frigitt kraft fra energieffektivisering. En stor satsing på energieffektivisering av bygg kan raskt frigjøre store kraftmengder på en konfliktfri måte. Dermed unngår vi høye energipriser og oppfyller i tillegg våre vedtatte klimamål.

v/ Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver med ansvar for energieffektivisering og utvikling av plusshusteknologi, Skanska Norge AS

Pause 09.45 – 10.05 Pause

 

10.05 Fra ønskepiler via forskningsprosjekter til bærekraftige signaturbygg
Case: Vertikal Nydalen

Vertikal Nydalen er et banebrytende bygg som presser grenser på flere områder. Bygget baserer seg på naturlig ventilasjon, samtidig som det har svært lavt energibehov og et godt inneklima. Med fire forskningsprosjekter og fem dispensasjonssøknader for å oppnå det man ønsket, viser resultatet at veien er staket ut for bruk av naturlig og hybrid ventilasjon i moderne yrkesbygg og økt fokus på brukerstyrt inneklima.

v/ Niels Lassen, sjefsrådgiver Energi og inneklima, PhD, Skanska Norge AS

10.30 Rehabilitering av bygg – fem hovedutfordringer og eksempler på løsninger
Potensialet for energieffektivisering i den norske bygningsmassen er enormt, men det går for sakte, og rehabiliteringen som skjer har ofte ingen eller små energiambisjoner.

Norske og internasjonale studier peker på flere barrierer som  må løses for å få fart på den grønne rehab-bølgen, disse omfatter både tekniske, økonomiske og sosiale barrierer.

Foredraget vil adressere noen av de sentrale utfordringene og vise eksempler på lovende løsninger fra Norge og Europa.

v/ Inger Andresen, professor NTNU, Institutt for arkitektur og teknologi

10.55 Kan solceller og arkitektonisk uttrykk kombineres?

v/ Anders Besvold Hansen, adm.dir / CEO, Isola Solar AS
Jørgen Young, leder forretnings og produktutvikling, Isola AS

11.20 Paneldiskusjon med foredragsholderne

Spørsmål kan sendes på sms til til 412 47 091

Kai Reaver, fagsjef NAL

11.45 Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Illustrasjon: Adobe Stock

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.