Frokostmøte
17. mars 2023

Arkitektkontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen

Digitalt
-
NAL

Seminaret er for deg som er arkitekt i etablerings- eller oppbyggingsfasen.

Du møter blant annet Maria Ibarra, arkitekt MNAL, Solli Arkitekter og Francis Brekke, Managing Partner + Architect MNAL, Oslo Works

Gratis deltagelse, men krever påmelding. Seminaret er et opptak fra 23.03.2023.

Det er mye å sette seg inn i når du skal etablere bedrift - langt ut over det arkitektfaglige.

Det er mange faktorer som påvirker det å drive et kontor. Vi har valgt ut et lite knippe av dyktige aktører som vil deg innsikt i produkt- og tjenestelinjer som kan komme til nytte i hverdagen.

Det blir følgende temaer:

  • Bygningsinformasjonsmodeller (BIM), med fokus på konkret, brukerbasert erfaring med BIM
  • Valg av digitalt utstyr for riktig utbytte i forhold til arbeidsoppgaver
  • Finansiering av utstyr – leie eller kjøpe?
  • Hvordan skaffe oppdrag?
  • Hva må du kunne om prosessledelse som arkitekt?
  • Hvordan du bør håndtere pensjonssparing - i perspektivet i etablering av bedrift.
  • -og du møter NALs påtroppende fagsjef

Delta og få en god start på fredagen!

Målgruppe: Frokostseminaret er åpent for alle, men retter seg hovedsakelig til arkitekter i etableringsfasen.   

Program:

Velkommen ved Nina Koren, prosjektleder, læring og utvikling, NAL

Om å kvalifisere og erklære ansvaret sitt som arkitekt
NALs påtroppende fagsjef Kai Reaver, arkitekt MNAL

BIM for Arkitekter: Utnytt potensialet for effektivitet og kvalitet
Building Information Modeling - har vist seg å være et nyttig verktøy for å øke effektiviteten og kvaliteten i arkitekturprosessen. Selv om BIM har mange fordeler, er det sjelden at arkitekter får fullt utbytte av teknologiens potensial. I denne presentasjonen vil vi se på hvordan BIM kan hjelpe arkitekter ved å bruke BIM til å frigi tid til kreativitet, øke fakturerbar tid og konkurranseevne.

Frode Saltkjelvik, teknisk Sjef, Nordic BIM Group

Optimalisering av arkitektenes arbeidsflyt med BIM og Archicad som hovedverktøy
En av nøklene for å lykkes med bruk BIM er strukturert arbeidsflyt og sunne arbeidsmodeller «cleanfiles», hvor man helst tenker BIM fra konsept til ferdig bygg og til og med hele byggets livsløp. Det blir praktiske eksempler hvor BIM er brukt for å effektivisere arbeidsflyt gjennom de forskjellige prosjektfaser.

 Maria Ibarra, arkitekt MNAL, Solli Arkitekter

Slik øker du produktiviteten med valg av riktig IT-utstyr
Apple vil fortelle om hvordan man øker produktiviteten med Mac, iPad og iPhone, og hvordan man holder kostnadene nede som nyoppstartet arkitekt. Infografikk vil fortelle om viktigheten av å ha en samarbeidspartner på IT-drift og deres erfaringer om problemstillinger som arkitekter møter på. 

Erling Teig, forretningsutvikler, Apple, Terje Fluske, Senior Key Account og Christian Andersen, markedsansvarlig - Infografikk AS

Hvorfor bør du leie utstyr istedenfor å eie? 
De siste årene har vist oss viktigheten av å ha god likviditet, samt det å ha litt «penger på bok». Finansierer du utstyret via en leieavtale frigjør du kapital som kan benyttes til andre avkastningsvennlige investeringer, samtidig som du unngår risikoen for verdifall. Det sies derfor at du bør eie det som stiger i verdi, og leie det som synker i verdi.

Christina Velvi, inside sales, DLL Group

Kundens økende krav til bærekraftig design – og hvordan velger du riktig?
I valg av profesjonelle arbeidsstasjoner - er det forhold som må ligge til rette for at din investering blir ivaretatt og at det er mulig å få hjelp og support i bakkant. Det blir gitt konkrete eksempler.

Øystein Norstrøm, teknolog, Lenovo

Hvorfor er det viktig å tenke på pensjon?
Hva må du ha, og hva kan du ha?
Vi vil se på hva som er minimumskrav og pliktig
Vi vil se på hvilke utvidelsesmuligheter du har med eksempler og sammenligningstall fra arkitektbransjen
Vi vil se på viktige valg for forvaltning og best mulig pensjon

Lars Ingmar Eng, direktør, Gjensidig Pensjonsforsikring

Ups & downs med Oslo Works
Erfaringer med akkvisisjon i oppstartsfasen. Hva fungerte for oss, og hva fungerte ikke?

Francis Brekke, Managing Partner + Architect MNAL, Oslo Works

Hva må jeg vite om prosessledelse som arkitekt?
Fokus på samspill og menneskefaktorer.

Silvie Le Muzic, arkitekt MNAL, fagrådgiver utvikling & læring i NAL

 

 

 

 

Bilde: StartupStockPhotos fra Pixabay">Pixabay