NAL-kurs
20. april 2023

Grunnkurs i bærekraftig prosjektering av bygg

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3650 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
5000 kr

Med dette kurset ønsker vi å etablere grunnleggende forståelse for de viktigste bærekraftsområdene i byggprosjektering.

Selv om egne miljørådgivere stadig blir mer vanlig, må arkitekter være tilstrekkelig kompetente for å kunne ta godt informerte valg, på riktig nivå, og på riktig tidspunkt i utvikling av nye byggeprosjekter. God basiskompetanse kan sikre at vi ivaretar viktige bærekraftspremisser i ulike prosjekteringsfaser.

I 2022 utviklet Asplan Viak et eget internkurs nettopp med tanke på å sikre basisnivået for sine arkitekter. Med hjelp fra miljørådgiverne i eget firma ble dette kurset tilbudt alle prosjekterende arkitekter in-house. Kurset ble sett av 120 arkitekter. Dette kurset, i en videreutviklet utgave, tilbys nå i regi av NAL i samarbeid med Asplan Viak. Kurset ble gjennomført som et heldagskurs med 10 ulike moduler den 20. april 2023, og dette er et opptak av kurset i sin helhet.

 

Målgruppe: prosjekterende arkitekter

NAL har gleden av å samarbeide med en rekke kompetente fagmiljøer og utvikler kurs i tett kontakt med arkitektbransjens kompetansebehov. Asplan Viak er et ledende fagmiljø som er hyppig brukt som fagekspertise innen bærekraftstematikk i ulike sammenhenger, blant annet av FutureBuilt.

PROGRAM:

Velkommen, NALs fagavdeling
Introduksjon av programmet: Bærekraft i bygg - når må man tenke på hva?
-Geir Tore Møgedal

Klimagassberegninger – hva er det og hvordan gjøres det?
-
Oddbjørn Dahlstrøm Andvik
Bærekraftige bygg og landskap, prosjekteksempler. Hvilke valg gir gode resultater?
-Oddbjørn Dahlstrøm Andvik
Energiforsyning – hensyn ved valg av klimaskall, tekniske installasjoner og grønn energiforsyning.
-Knut Magnus Solbakken
Dagslys – prosjekteksempler og hvilke hensyn som må tas i ulike faser 
-Knut Magnus Solbakken

Ombruk – hvordan jobbe med ombruksmaterialer? 
-Bjørge Sandberg-Kristoffersen
Materialer – hvordan unngå helse- og miljøskadelige stoffer i innemiljøet?
 -Una Myklebust Halvorsen
Miljøsertifiseringer og miljøoppfølging - mer enn energi og CO2 

-Una Myklebust Halvorsen
Dokumentasjon av miljøkrav - hva innebærer det for arkitekter? 
-Una Myklebust Halvorsen
Q&A - refleksjoner, oppsummering ved NAL og foredragsholdere

Om Asplan Viak:
Asplan Viak as er et tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsfirma med ca. 1200 ansatte, hvorav over 400 arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og planleggere. Firmaet er heleid av stiftelsen Asplan og har kontorer over hele Norge. Firmaet har et av landets fremste kompetansemiljø innen miljørådgivning, og det er nøkkelpersoner herfra som har utarbeidet kurset og som er foredragsholdere. Selv om kurset er spesielt rettet mot arkitekters prosjektering av bygg, vil det også kunne ha stor verdi for interiørarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere som ønsker å høyne sin basiskunnskap om bærekraftig prosjektering. 

Les mer om kurset i denne saken på Asplan Viaks sider.

Foto: Tverrfaglig samarbeid, AsplanViak Oslo

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.