NAL-kurs
04. mai 2021

Eksisterende bygg - bevaring og fornyelse

Digitalt
08:30-16:00
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Det å bevare og videreutvikle eksisterende bebyggelse- og bygningsmiljø kan bidra til identitet, tilhørighet, og mer varierte opplevelser i byen. Rehabilitering og bruk av kulturhistoriske bygg er god verdiskaping og samtidig en del av det grønne skiftet.

Nettkurset "Ombruk av eksisterende bebyggelse - bevaring og utvilking" er et opptak av kurset som ble holdt 4. mai 2021 som et heldigitalt heldags kurs. Total spilletid vil være anslagsvis 5 timer. Opptakene kan ikke lastes ned, men du kan gå inn flere ganger og se opptakene om igjen eller dele det opp i flere fremvisninger. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid.

Kurset handler om hvordan vi kan bevare og ivareta arkitektoniske- og kulturhistoriske verdier i samhandling med ny bruk – både når det gjelder bygningsnivå og kultur- og bymiljø.

Kunnskap om eldre bygninger og byggeteknikker er nødvendig for å tilpasse eventuelle oppgradering på en måte som ikke medfører tekniske forringelse. Tekniske utfordringer knyttet til konstruksjoner, installasjoner og materialbruk vil bli belyst.
Strategier, beslutningsprosesser og organisering av rehabiliteringsprosjekter samt eksempler på løsninger og erfaringer presenteres. Utfordringer og løsninger knyttet til dialog med kommunen og vernemyndighetene samt betydningen av tverrfaglig samarbeid er også tema.
Tilnærmingsmåter, løsninger og erfaringer fra flere prisbelønte prosjekter vil bli presentert på kurset.

Målsetting med kurset
Bidra til faglig dyktighet og entusiasme i møte med ombygging av eksisterende bygg. Bidra til at eiendomsutviklere, arkitekter og rådgivere ser muligheter i eksisterende/vernede bygg.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører, rådgivere og eiendomsutviklere og andre interesserte.

RIF, NITO og Tekna får samme pris som MNAL. Tekna og NITO studenter får student rabatt. 

Program:

(16 min)
Introduksjon 
Eksisterende bygg, klima og miljø, bymiljø 
Andreas Fadum Haugstad, arkitekt MNAL, prosjektleder Bykuben, Oslo kommune

(25 min)
Ulike tilnærmingsmåter i rekonstruksjon/rehabilitering/ombygging 
Ulike tidsperioder og verdivurdering i eksisterende bygg. Presentasjon av prosjekter i London 
Sigrún Sumarliðadóttir, arkitekt MNAL, Studio Bua.

(40 min)
Vern og byutvikling: Kulturminnenes rolle i plan- og byutviklingsprosesser. 
Morten Stige, arkitekturhistoriker, Fabrica kulturminnetjenester

(30 min)
Byantikvarens laboratorium i Bergen
Tre forfalne hus fra 1700- og 1800-tallet er omskapt til velfungerende kontorlokaler for
Byantikvaren i Bergen. Resultatet er særpregede, vakre og historietunge lokaler som imøtegår krav til sikkerhet, tilgjengelighet og inneklima.
v/ Mette Torslett, sivilarkitekt MNAL, antikvar, Byantikvaren i Bergen

(40 min)
Bevaring av arkitektoniske- og kulturhistoriske verdier i samhandling med ny bruk
Johanne Gillow, Byantikvar i Bergen

(34 min)
Fra kontor til bolig - Munthes gate 29
Ivaretakelse av bygningens tidløse karakter – Nye funksjoner gir nytt liv.
En modernistisk kontorbygning i teglstein på Frogner er omskapt til et byhus med ni leiligheter. Opprinnelig tegnet av Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen i 1973, og mottatt Sundts premie for dette. R21 arkitekter mottok Sundts premie i 2021 for transformasjonen av Munthes gate 29
v/ Thomas Thorsnes, arkitekt MNAL, R21 Arkitekter

(48 min)
Tre prosjekter i Kvadraturen – fra idé til gjennomføring 
Tidligfase, vurdering av muligheter og potensiale: Tollbodene, Telegrafen og Pressens hus
v/ Martin Dietrichson, arkitekt MNAL, KIMA Arkitekter.

(67 min)
Den historiefortellende dimensjon. Faaborg Museum – Museet, Byen & Landskabet 
I tillegg til en plan for restaurering og utvidelse av Faaborg museum, er helhetsplanen også en strategi for hvordan museet kan spille sammen med byen og områdets målsetninger for kultur, turisme og bosetting. 
Erik Brandt Dam, arkitekt MAA. Erik Brandt Dam Arkitekter

«Visionen for Faaborg Museum er at løfte blikket fra bygninger til bydel for at skabe et tæt samspil mellem det nuværende museum og omkringliggende funktionstømte bygninger, der ønskes inddraget i museets arealer. På denne måde vil museets på en gang ydmyge og ambitiøse forankring i genbrugstankegangen ’vi bruger hvad vi har’ blive genkaldt og virke med fornyet rækkevidde. Dette greb muliggør en langsigtet plan, der står på de tre vigtigste ben i museets udviklingsplaner, som samlet skal skabe fundamentet for et revitaliseret museum: restaurering, udvidelse og teknisk opdatering af sikkerhed, klima og adgangsforhold.» Erik Brandt Dam

Erik Brandt Dam arkitekter er anerkjent for sin tverrfaglige og åpne tilnærmingsmåte til arbeidet med den bygde kulturarv som et prosessuelt anliggende, som forholder seg til selve bygningen, dets forutsetninger, historie og utvikling, samt den fysiske, sosiale og strukturelle kontekst.

 

Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

Kreditering: Tollbodene eksteriør KIMA Arkitekter

Fotograf Nils Petter Dale

 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.