NAL-kurs
31. oktober 2023

Arkitektur + lys = sant. Hvordan naturlig og elektrisk lys påvirker arkitektur og mennesker

Digitalt
-
NAL
Medlem
3650 kr
Ikke-medlem
5000 kr

Lys kan sies å være et av arkitektenes viktigste virkemidler - uten lys, ingen romlighet. Lyskvalitet er spesielt viktig her i nord med store årsvariasjoner for lys og mørke. Gitt den korte tiden med dagslys vi har på det mørkeste i Norge, kan vi få til et godt grensesnitt mot kunstig lys med arkitektoniske virkemidler? 

Alt lys har direkte påvirkning på arkitektur, og motsatt. Arkitektur påvirker lyset også, gjennom rom og materialer, som igjen påvirker både arkitekturen og menneskene.

Dette kurset er et opptak fra 31. oktober 2023.


 ´Analogt´ vs digitalt dagslys - 30 min
Hvilke kvaliteter gir dagslyset som ikke kan ivaretas av kunstig lys? Følelsen av «analogt» dagslys betyr mye for oss fordi verdien av det naturlige lyset ikke kan erstattes med digitalt dagslys. Vi befinner oss innendørs om lag 90% av vår tid. Det er derfor viktigere enn noen gang å sikre kvalitet i våre visuelle miljøer.
-Per Øyvind Løbach, lysdesigner Henning Larsen

Les gjerne også debattinnlegget i Arkitektur, skrevet avysdesignerne Per Øyvind Løbach og Kathrine Hjelmeseth: Dagslysets unike kvaliteter kan aldri erstattes av kunstige løsninger
*Vennligst merk at dette foredraget (PDF) ikke er tilgjengelig for nedlasting.

Oppsummering av halvdagskurset Dagslys i Praksis (2022): halvdagskurset er "bakteppet" for dette kurset. - 45 min 
- Espen Hansen, Norconsult

Ønsker du å kjøpe opptak av Dagslys i praksis, innvilges 50% rabatt dersom du allerede har kjøpt Arkitektur + lys = sant. Bare skriv "50% rabatt kurspakke lys" i kommentarfeltet dersom du ønsker dette.

Dagslysprosjektering innen sirkulær design: teori om reduksjon, gjenbruk og resirkulering 45 min 
Denne forelesningen drøfter rollen dagslysprosjektering har i bærekraftig byggprosjektering der sirkulært design er vurderingskriterier for funksjon, estetikk og miljø. Vi ser på hvilke dagslysteknikker som fungerer bra for å oppnå god score i BREEAM, EUs taksonomi, og for passivhusstandard.

-Biljana Obradovic, arkitekt, Ph.D., Norconsult
Sunne premisser for dagslystilgang i bygg 45 min Her vil vi se på dagslysprosjektering i tidligfase og formidle råd knyttet til dagslys som er relevant allerede i arbeidet med å se på utnyttelse av tomten. Forelesningen omhandler i korthet forskriftskrav og ambisjoner, sett opp mot ønsker fra oppdragsgiver.

- Espen Hansen, Norconsult

Det skarpe lyset og det skumle mørket. Når går dagslyset fra å være en venn til å bli en fiende? 45 min
Innendørs har vi til tider hundre ganger mindre lys enn utendørs. Hvordan sikre at overgangen mellom inne og ute er riktig, både i dagslys og kveldsmørke? Hvordan trekker vi med oss dagslysets kvaliteter inn i et rom?

- Thea Collett, lysdesigner, arkitekt, seksjonsleder Light Bureau

 Innovative dagslysteknologier i arkitektur gjennom perspektivene det naturlige, miljøpsykologi og “termisk trivsel”
45 min
I denne forelesningen ser vi på såkalte ‘’dagslyssystemer’’ og drøfter deres anvendelse i arkitektur. Vi øver opp kritisk blikk gjennom to hypoteser, ‘’Naturalness’’& ‘’Thermal Delight’’ for å kunne utvise skjelneevne overfor valg av dagslyssystemer.
-Biljana Obradovic, arkitekt, Ph.D., Norconsult
Se også artikkel skrevet av Biljana, publisert i Arkitektur 08.2023, om
Dagslystuber, beregningsmetode og redegjørelse mot krav i TEK17.

Belysningsteknologi transformerer 30 min 
Lær om hvordan ny belysningsteknologi kan brukes for å skape arkitektur, oppdag hvordan kunstig belysning har påvirket arkitekturens historie, og utforsk hvordan hager innendørs kan erstatte mørke sirkulasjonsarealer med ny belysningsteknologi. Bli inspirert til å transformere dine byggeprosjekter med innovativ belysning og bærekraftige løsninger.
-Maria Perdomo, arkitekt, forskningssamarbeid med ETSAB, og daglig leder i Incube Lightning

Les gjerne artikkel av Maria Perdomo i Arkitektur: Simulert lys er som ei skje med tran.

Månestreif
- Hvilke av dagslysets kvaliteter bruker vi aktivt i et lysdesign, og hvordan? 45 min 
Hvordan benytter en lysdesigner seg av dagslysets naturlige kvaliteter?
- Thea Collett, lysdesigner, arkitiekt, seksjonsleder Light Bureau


NB! Er du et medlem som er permittert eller ledig, gjelder egne rabatterte betingelser. 

Du ser alternativene via MELD MEG PÅ knappen.


Foto: tomasz majewski Lysdesign: Light Bureau (Arkitekt: BIG)

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.