15. februar 2024

Fagkveld: Fragment + DOGA

1900-
Trondhjems arkitektforening

Inkluderende Stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen + samtale om arkitekter og designere i samfunnsutviklingen de neste 10 årene.

Om Fragment: Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen. Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus. Men vi har et spesielt hjerte for bolig. Og vi tegner med omtanke for natur og nabolag, alltid med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det. Men kanskje vi kan foreslå noe som gjør det enda litt bedre?

Om Doga: DOGA fremmer god bruk av design og arkitektur i Norge for å skape fremtidens nye, grønne og lønnsomme løsninger.

TAF har invitert DOGA til å fasilitere en samtale om hva vi gjør for å bedre forstå, svare på og skape rom for de endringene vi aner konturene av i tiåret vi har foran oss. Trondheim har høy kompetanse, mange ressurser og er en vakker by. Trondheim har de beste forutsetningene for å møte framtidas utfordringer, men er det noe vi bør ta mer tak i? Jørgen Skatland og Hilde Bøkestad, som begge kjenner Trondheim godt, kommer fra DOGA. De har spurt noen representanter fra design, arkitektur, eiendomsutvikling og politikk med i samtalen. De ønsker praksisfeltet både innen arkitektur og design velkommen til sammen med beslutningstakere, eiendomsaktører og andre med interesse for by- og samfunnsutvikling til å delta i samtalen.

DOGA løfter to spørsmål: Hvilke tjenester er det behov for at arkitekter og designere samarbeider om og kan levere bedre på? Hvilke roller kan arkitekter og designere ta i samfunnsutviklingen de neste 10 årene? De ønsker også gjerne innspill på forkant. Dette kan sendes til Hilde Bøkestad, hbo@doga.no.

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.