NAL-kurs
10. februar 2021

Miljøvennlige materialvalg

Digitalt
09:00-16:00
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Hvordan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg? Strategier, nyttige verktøy, ny kunnskap og erfaringer med materialer blir presentert.

Vi har invitert eksperter som deler sine erfaringer og kunnskap om bruk av miljøvennlige materialer i store prosjekter. I første delen av kurset vil vi gå dypere inn i beregningsmetoder, modeller og hjelpemidler for vurderinger av bygningers klimagasseffektivitet. Vi ser nærmere på NS3720 og på livsløpsanalyser (LCA). Det presenteres eksempler på bygninger og produkter hvor klimagassregnskap har vært et premiss for design og materialvalg.

Inspirerende eksempler på valg av materialer og prosjekter både fra Norge og Tyskland blir presentert. Vi introduserer også materialet leire som nå brukes profesjonelt i flere europeiske land, og som har vist seg å være et vellykket valg blant annet for helse- og omsorgsbygg. Arkitekt Martin Haas, Stuttgart/Tyskland.

Kurset avsluttes med et praksisorientert foredrag om miljøorientert materialbruk med hovedfokus på trebygg.

Målsetting med kurset: Gi inspirasjon til egen prosjektering, og en bredere kunnskap om materialbruk og detaljering i praksis.

Målgruppe: Kurset egner seg både for nybegynnere og for dem som allerede har noe basiskunnskap om materialer, og som av hensyn til klimaet er opptatt av å gjøre bevisste materialvalg.
Kurset er utviklet i samarbeid med arkitekt MNAL, Barbara Hasenmüller.

OM NETTKURSET MILJØVENNLIGE MATERIALVALG
Nettkurset "Miljøvennlige materialvalg" er et opptak av kurset som ble holdt 10. februar 2021 som et heldigitalt heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.
Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM

Ca 10 minutter
Introduksjon
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger + Grohmann, Oslo, faglig leder bærekraft

Ca 15 minutter
Materialstrategier for et lavutslippssamfunn
Hovedkonklusjoner fra rapporten fra UNEP International Resource Panel.
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

Ca 30 minutter
Beregningsmetoder, modeller/hjelpemidler for vurderinger av bygningers klimagasseffektivitet
Viktige LCA-metodediskusjoner pågår knyttet til tidsvekting av utslipp og lagring av biogent karbon i trebaserte produkter. Kort drøfting og vurdering av konsekvenser når materialer skal sammenlignes.
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

Ca 30 minutter
Klimagassutslipp som premiss for design og materialvalg
Eksempler – bygninger og produkter
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

Ca 45 minutter
Karbonlagring i bygninger i kommunene
v/Eivind Selvig, cand.scient, partner Civitas, Oslo

Ca 1 time
Miljøvennlig bygg og materialer
Stål, betong, tre. Eksempler/prosjekter
v/Michael Lommertz, sivilarkitekt, MNAL, Bollinger+Grohmann, Oslo, faglig leder bærekraf

Ca 45 minutter
Bærekraftig bruk av leire: materialegenskaper, håndtering, bearbeidelse og bruksområder
Tørket leire er et bærekraftig alternativ med mange bruksområder. Leire har helsefremmede og klimaregulerende egenskaper som bidrar til sunn byggeplass, godt inneklima og gode estetiske løsninger.
v/Camilla Høyem, Dipl.Ing. interiørarkitekt, Det grønne rom, Oslo

Ca 45 minutter
Bærekraftig bruk av leire i store prosjekter
v/Martin Haas, Architekt BDA, haascookzemmrich STUDIO2050, Stuttgart/Tyskland

Ca 30 minutter
Lavkarbonbetong Ekstrem klasse – 100,5 kg co2 ekv per m3
CEM III B - Erfaringer er med å bruke denne betongen (pris, tilgjengelighet, støpbarhet, utfordringer og løsninger). Eksempler.
v/ Nils Ivar Nilsen, Miljøleder/BREEAM AP, Veidekke Bygg, Oslo

Ca 45 minutter
Utforskende bruk av miljøvennlige materialer i bygninger med tre
Fra pilotprosjekter og boliger av tre til barne- og ungdomsskoler med utstrakt bruk av massivtre.
v/Einar Bjarki Malmquist, sivilarkitekt MNAL, MArch, Ola Roald Arkitektur, Oslo

 Illustrasjon: Logistiksentrum til Promega, Walldorf/Tyskland, Arkitekter: haascookzemmrich STUDIO2050, Fotograf: Roland Halbe

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.