Konferanse
Fra: 16. april 2024
Til: 17. april 2024
Påmeldingsfrist 01. mars 2024

Svømmehallkompetanse 2024: Bærekraftige svømmehaller

Moxy Oslo X
-
NAL
Medlem
11965 kr
Ikke-medlem
14465 kr

Nye kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i kommunene. Gå ikke glipp av faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging!

Program og påmelding via NITO - SvømmehallKompetanse 2024 - bærekraftige svømmehaller | NITO

Planene for rehabilitering og nybygging av bade- og svømmeanlegg er rekordstor. Svømming og bading er det fritidstilbudet som når fram til den bredeste brukergruppen for alle aldersgrupper. Lovfestede kompetansemål innen svømmeopplæring stiller store krav til bade- og svømmeanlegg i kommunene.

Det gis offentlige tilskudd til bade- og svømmeanlegg, bl.a. gjennom spillemiddelordningen. Det er satt i gang en rekke tiltak for å etablere flere kostnadseffektive anlegg. Mange bade- og svømmeanlegg står i fare for å bli stengt eller lagt ned, og etterslepet på rehabilitering er stort.

Det er for tiden stor faglig utvikling i bransjen, og svært mange av disse områdene vil bli berørt på konferansen. Viktige stikkord i denne sammenheng er:

  • finansiering
  • kostnader
  • arealeffektiv planlegging
  • materialbruk
  • Fagmiljøene samles for å dele sine erfaringer, og videreutvikle sine kunnskaper

Svømmehallkompetans er et samarbeid mellom NITO, Tekna, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og fagtidsskriftet Badeteknisk forum.

Pris:
Medlem NITO, Tekna, RIF og NAL kr 11965, andre kr 14465.
Avgiften er inkl. mva og inkluderer elektronisk kursmateriell, lunsj begge dager, pauseservering, middag (dag 1) og overnatting én natt.

Målsetting
Formidle kunnskap om valg av løsninger og prosjektering for rehabiliterte og framtidige bade- og svømmeanlegg.

Befaring
Vi legger opp til heldagsbefaring 15. april 2024. Detaljer kommer.

Avgift for befaringen er kr. 4950 (inkl. mva), bevertning ifm befaringen, middag på hotellet, overnatting natten mellom 15.-16. april 2024 og frokost 16. april 2024.

Målgruppe:
Planleggere, utbyggere, driftere av eksisterende eller nye svømmehaller.

Sted:  Moxy Hotels - Moxy Oslo X, Skjetten

Påmeldigsfrist: 1. mars 2024

Kontakt
Anne Dyve, seniorrådgiver
91164735
anne.dyve@nito.no

 

Ønsker din bedrift å være utstiller på Svømmehallkompetanse 2024? 

Utstilling koster kr 15 000,- ekskl. mva. Avgiften inkluderer utstillerplass, inkl. bord, stol, duk, 1 stikk (230V) og deltakelse på konferanse for 1 person.

I tillegg til utstilleravgiften kommer hotell og bevertning:

  • Overnatting 1 natt inkl. frokost - kr 1144
  • Dagpakke pr dag (lunsj og pausemat) - kr 580 
  • Middag (kvelden mellom konferansedagene) - kr 530

Disse prisene er ekskl. mva.

Ta kontakt med Anne Dyve, NITO.

Bilde: Vossabadet_Pål Hoff, HLM Arkitektur

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.