NAL-kurs
24. april 2024

Innføring i reguleringsplanlegging (opptak og workshop)

Digitalt
-
NAL
Medlem
2750 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
3850 kr

Å utarbeide reguleringsplaner er i de fleste tilfeller en forutsetning for å bygge noe i Norge. Innholdet i planen har avgjørende betydning for hva og hvordan det kan bygges. Reguleringsplanen er dermed et vesentlig premiss for hvilke arkitektoniske kvaliteter som kan skapes.

Viktig info om kursopplegget: 
Dette kursformatet er ment å legge til rette for dypere læring og mer mulighet for interaktivitet, forutsatt at deltaker har sett det tre timer lange opptaket før en digital workshop ble avholdt. Du kan kjøpe kurset og få tilgang til begge opptakene, presentasjonene og workshopdialogen. Konsensus til opptak fra deltakere.

Reguleringsplanen er et av de viktigste verktøyene arkitekter har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen. 

På dette kurset lærer du om hvordan dette verktøyet er bygget opp og hvordan det kan brukes for å skape rammer for god arkitektur.

Kursholder:
Gunnar Ridderström ved Institutt for by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og avdeling for byutvikling i Norconsult.

Målgruppe:
Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne arkitekter, og er spesielt utviklet for de som utarbeider reguleringsplaner i forbindelse med byggeprosjekter. Kurset er også egnet for landskapsarkitekter, ingeniører, kommunale planleggere og andre interesserte.

Kursinnhold i opptak:
Kurset tar for seg detaljreguleringsplanen, hvordan ulike plantyper virker sammen, og hvordan vi kan avgjøre hvilken plantype som passer best til ulike byggeoppgaver. Gjennom forelesninger og eksempler lærer du om oppgaveforståelse, planprosess, reguleringsjus og om utforming av plandokumenter.

Opplegg for workshop-delen (i opptak)
I workshopdelen drøftes spørsmål knyttet til foredragene og problemstillinger deltagerne har i prosjekter de jobber med. I tillegg vil vi drøfte aktuelle spørsmål knyttet til regulering for oss som er arkitekter, for eksempel:

  • Hva er arkitektens oppgave?
  • Hva er et arkitektonisk konsept, og hvordan kan vi omforme det til et juridisk dokument som gir oss de føringene og fleksibiliteten vi trenger for å få det realisert?
  • Hvordan forholder vi oss til de juridiske rammene? Forholdet mellom styring og fleksibilitet
  • detaljert reguleringsplan vs. grov byggesøknad
  • reguleringsplanen som prosess og aktørene som må involveres
  • utbyggingsavtaler
  • strategier for å skape god arkitektur
  • konsekvenser for arkitektonisk utforming

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.