NAL-kurs
29. september 2022

Universell utforming i praksis

Deichman Bjørvika
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Studentmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Kurset tar for seg universell utforming og hvordan arkitekten kan arbeide systematisk for å skape gode universelt utformede løsninger med trygg og intuitiv fremkommelighet – både i nye og eldre bygg.

Ved utforming av bygninger er det i dag store krav til dokumentasjon av oppfyllelse av universell utforming. Når er orientering og fremkommelighet godt løst i ditt prosjekt og dokumentasjonen tilstrekkelig? Erfaring viser at det er viktig å gjøre slike vurderinger tidlig i prosjekteringsprosessen for å oppnå et godt resultat.

Kurset går grundig inn i lovverket og i tillegg hvordan du kan arbeide systematisk med «veifinningsplan» som verktøy i utforming av gode løsninger. Du får presentert eksempler på hvordan arkitektoniske virkemidler kan erstatte kunstige ledelinjer, og hvordan man kan skape gode universelt utformede løsninger med trygg og intuitiv fremkommelighet.

I løpet av kursdagen åpnes det for spørsmål og diskusjon, og vi arrangerer et verksted hvor du selv får diskutere og løse oppgaver både knyttet til lovverk og veifinning.

Ta gjerne en titt på veilederen: Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning i forkant av kurset. 

Vegvesen

Kurset er utviklet og gjennomføres av NAL i samarbeid med Lise Rystad i NSW Arkitektur.

 

Målsetting:

Gi deltakerne kunnskap om universell utforming, med særlig fokus på adkomstløsninger, orientering og veifinning, samt innsikt i krav i lovverket og hvordan det skal prosjekteres og dokumenteres. Inspirasjon til hvordan du kan løse utfordringer ved hjelp av arkitektoniske virkemidler.

 

Målgruppe:

Alle som jobber med utforming av omgivelsene enten de representerer de som prosjekterer, forvalter eller bestiller bygninger og utemiljø.

 

Kurset vil avholdes i møterom Nøklevann i underetasjen på Deichman.

PROGRAM:

Velkommen
Fagavdelingen NAL

ca 55 min
Om adkomstløsninger og arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning
Hvilke virkemidler er fornuftige og bør benyttes for å få til de gode løsningene.
v/Lise Rystad, Arkitekt MNAL, Seniorarkitekt og daglig leder, NSW Arkitektur

ca 30 min
Vårt arbeid med universell utforming, orientering og veifinning i prosjekteringsprosessen
Eksempler fra skolebygg.
Leif Houck, sivilarkitekt MNAL, partner Spinn Arkitekter
 

Ca 45 min
Gjennomgang av lovverket -og sentrale krav knyttet til universell utforming
Hvor oppstår problemene. Universell utforming uteområder – veileder fra 2019 

Trine Presterud, Faglig leder bygg og uteområder, Universell utforming AS

Ca 20 min
Hindringer og snubletråder i hverdagen for en som er svaksynt
Arild Hagen, Norges Blindeforbund

 Spørsmål og diskusjon

Verksted – Veifinningsplan som metode

Ca 30 min

Veifinningsplanen som verktøy – metode og dokumentasjon

Introduksjon til verksted. Behov for analyser, spørsmål som bør stilles, sjekklister.
Gjennomgang av ulike veifinningsplaner.
Lise Rystad

Ca 30 min
Verksted / gruppearbeid

Lise Rystad

Ca 45 min

Gruppene presenterer – plenumsdiskusjon rundt oppgavene 

Lise Rystad

Ca 40 min
Adkomst og universell utforming i arbeidet med oppgradering av bevaringsverdige hus
Eksempler fra Sentralen, Telegrafen, Tollboden og Pressens hus.
Inge Hareide, Arkitekt MNAL KIMA Arkitektur


Ca 30 min
Universell utforming av interiøret i Deichmann Bjørvika 
Hvordan interiørarkitektene jobbet med universell utforming, med fokus på adkomst og veifinning.
v/ Silje Brænde Interiørarkitekt MNIL, I-d Interiørarkitektur & design AS

Spørsmål

Kreditering:Deichman Bjørvika. Arkitekter: Lundhagem og Atelier Oslo. Foto: Einar Aslaksen

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.