Fagdag
20. mai 2022

Arkitektenes fagdag: Bærekraft og estetikk

Digitalt
09.00-12.00
NAL
Medlem
1850 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2450 kr

Aner vi en ny form for estetikk i den bærekraftige arkitekturen? Endrer vår bevissthet om bærekraft synet på hva som er vakkert – og kan estetikk i seg selv være et middel for å oppnå bærekraftig arkitektur?

Dette er et opptak fra 20. mai 2022. Nettkurset er inndelt i kapitler merket med navn på foredragsholder. Du kan hoppe til det ønskede foredraget, og se alle foredrag så mange ganger du ønsker.

Estetikk er læren om det sanselige, og er en viktig del av arkitektfaget. Med arkitekturopprøret er estetikk igjen også blitt en del av samfunnsdebatten, og særlig moderne arkitektur og byutvikling har fått søkelyset på seg. Mange etterlyser vakrere omgivelser, med godt tilpassede bygg med omsorg i detaljene. Hvordan kan detaljrikdom og taktil materialbruk se ut i møte med stadig nye krav – og en rivende teknologisk utvikling? Hvilket handlingsrom er det for estetiske valg i det grønne skiftet?

PROGRAM
Velkommen

Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver arkitekt NAL

Da bærekraft kom på arkitekturagendaen

Gaute Brochmann, arkitekt og redaktør, Arkitektur N

Bærekraft har i løpet av de siste 15 årene blitt den ene, store fortellingen i norsk og internasjonal arkitektur. Men hvordan har dette gjenspeilet seg i utseendet på husene?

Ansiktet til den bærekraftige byen

Ellen De Vibe, arkitekt MNAL, Urban Vibes, tidligere plansjef, Oslo kommune

Hvordan ser fremtidens bærekraftige by ut, og hvilke elementer vil påvirke byens form og estetikk? Hvordan må kommunen tenke estetikk framover? Samspill og fordeling av ansvar mellom borger, arkitekt og kommunen.

Ingen bærekraft uten skjønnhet!

Søren Nielsen, arkitekt, Vandkunsten

Klimakrisen skaper nye nødvendigheter for byggebransjen i form av sirkulære prosesser. Det er grunn til å hilse omstillingen velkommen, idet den skaper både et potensial til å gjøre arkitekturen mere demokratisk og estetisk tilfredsstillende.

Estetikk og en bærekraftig bygningskultur

Nicolai Bo Andersen, professor MSO, Arkitekt MAA, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Danmark.

En bærekraftig fremtid krever ikke bare teknologiske forbedringer, men også endringer i forbruk og adferd. Her spiller arkitektur og estetikk en viktig rolle, som gjør klima- og miljøkrisen også til et estetisk spørsmål. Men hva betyr egentlig estetikk? Og hvilken rolle har estetikk i en fremtidig bærekraftig bygningskultur?

Fremtidens kulturmiljø

Hanna Geiran, Riksantikvar

Det grønneste bygget er allerede bygget. Skal Norge oppnå sine mål om klimakutt, må gjenbruk være hovedregelen, ikke riving og nybygg. Bør man operere med «kulturmiljø» i bredere forstand, også utenfor det som har direkte vern? Hvilken verdi kan bevaring, og forsterking, av kulturmiljøer skape? Hvordan kan vi på en god måte transformere bevaringsverdig bebyggelse til å bli mer bærekraftige, både teknisk og funksjonelt sett?

Perspektivet vårt må endres!

Frederica Miller, Gaia arkitekter

Bærekraft krever en endring i perspektiv og praksis. Økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng skapte begrepet «Det positive forfalls filosofi», hvor evnen til å eldes, nedbrytes med verdighet og inngå i naturens kretsløp verdsettes. Vårt syn på det som er vakkert vil derfor endres. Estetikk er å forstå som sanselig erkjennelse, og handler derfor om å bruke alle våre sanser. Bygg må være sunne å være i, pustende, og bygges av økologisk forsvarlige, gjenbrukbare eller nedbrytbare materialer og konstruksjoner. Eksempler på løsninger.

Nye mellomrom

Franziska Meisel, landskapsarkitekt og studio manager, SLA

Vi bor stadig tettere, og livet mellom husene blir enda viktigere - samtidig som vi står overfor den globale biodiversitetskrisen. Våre byer skal være trygge, oppfordre til fysisk aktivitet, skape nye møteplasser – og samtidig gi plass til biologisk mangfold. Den nye bynaturen handler om hvordan det føles og fungerer- ikke hvordan det ser ut. Dette gir en ny estetikk til byrommene enn hva vi ellers er vant med.

Sted, mennesker og ressurser

Geir Brendeland, arkitekt MNAL, Brendeland og Kristoffersen, professor, NTNU

Hvordan kan vi tenke nytt rundt ressursbruk – som samtidig gir noen gode estetiske svar? Brendeland og Kristoffersens samfunnshus på Teigen er nærmest fullt ut er realisert med tømmer fra skogsområder i nærheten, og treverket er tilvirket lokalt med tradisjonelle teknikker. Arkitektene har samarbeidet tett med Klæbu historielag og lærere og studenter fra NTNU. Resultatet er et uisolert, men moderne bygg, med en fot i fortiden og en i fremtiden.

KA23: Ombruk som estetisk verdi

Annette Lyngesen, arkitekt MNAL / MAA, DI / Arcasa
Hvordan kan ombruk bidra til økt estetisk verdi – og hvordan kan vi få til mere robuste, holdbare løsninger for leietakere? Kontorbygget KA23 ble oppført i 1950, og er nå rehabilitert i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Her har ombruk og nøysom transformering gitt positive energitall og gode estetiske svar. Hvordan kan man jobbe for mer varige løsninger innen kontormiljøer, og hvordan har målsettingene for bærekraftige løsninger påvirket estetikken?

 

Arkitektenes fagdag er et heldigitalt format, med fokus på arkitektur og bærekraft, og arrangeres av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Dagen består av korte og konsise innlegg, som skal gi faglig påfyll gjennom konkrete løsninger og inspirasjon. Vi byr på ny kunnskap, innovative prosjekter, fortellinger om motstand og suksess, samt et kritisk blikk på arkitekturen og prosessene som er i endring.

Foto:
Sergio Grazia / DAR / OMA / AMO.

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.