Frokostmøte
15. september 2022

Brød og Miljø: Ombruk 2.0

Digitalt
08:00-10:00
NAL

Ombruk 2.0

 

Ombruk er et av de mest aktuelle temaene i BAE-næringen. Som del av sirkulærøkonomien, kan ombruk av bygg og byggevarer være et bærekraftig valg med et stort potensial for å redusere avfallsproduksjon og klimagassutslipp. Men hva er det som hindrer oss i å utnytte dette potensialet? Hvor langt har vi egentlig kommet? Vi fortsetter diskusjonen fra 2021 og belyser tematikken fra flere perspektiver. 

Program: 

Brød og kaffe

Velkommen, Eva Storrusten, arkitekt MNAL, Norske Arkitekters Landsforbund

(ca 15 min) Ombruk og sirkulære bygg: Rammebetingelser i endring

Prinsipper, prosjekterfaringer, justeringer av regelverk og nye insentiver

Anne Sigrid Nordby, arkitekt Phd, Gjenbrukbar AS

(ca 10 min) Svanemerkets krav til rehabilitering av bygg

Anita Spjøtvold, sivilingeniør og Miljørådgiver, Miljømerking Norge (Svanemerket)

(ca 10 min) Erbyggherrer og entreprenører forberedt på rehabilitering?

Resultater fra undersøkelse i byggesektoren

Tormod Lien, Seniorrådgiver, Miljømerking Norge (Svanemerket)

(ca 10 min) SirkTre: Sirkulærøkonomi inn i treindustrien – hva betyr det?

Christoffer Nicolaisen juridisk direktør i Omtre

(ca 10 min) Ombruk i praksis - FutureBuilt prosjektet Skur 38

Michael Lommertz, arkitekt, Zero Emission Studio

(ca 10 min) Ombruk og sirkulærøkonomi – fortid møter fremtid i Skur 38

Joachim Midjo Andersen, arkitekt MNAL, Hille Melbye Arkitekter

Spørsmål fra salen og samtale

Slutt

Ombruk var tema i 2021 også, her er lenke til dette møtet: https://www.arkitektur.no/Kurs/3e438bea-9831-ec11-a841-005056bccb57 

Om Brød & Miljø:

Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Miljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner. På Brød & miljø tilbys det gratis frokost, og arrangementene strømmes også direkte. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

På Brød & Miljø 15. september møter du miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med ombruk og bevaring. De presenterer utfordringene innenfor feltet i dag - men også med et frampek på hva vi kan vente oss. Frokostarrangementene Brød & Miljø er gratis, men krever påmelding. Arrangementet foregår på Arkitektenes Hus, der det vil bli servert gratis kaffe og frokost. Arrangementet strømmes også direkte. 

 

Foto: Hille Melbye Arkitekter