NAL-kurs
06. februar 2024
Påmeldingsfrist 31. januar 2025

Halvdagskurs: bærekraft og brann i arkitekturprosjektering

-
NAL
Medlem
1900 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
2500 kr

Utarbeidelse av brannkonsept, brannteknisk prosjektering, og branntekniske detaljer er begreper de fleste arkitekter vet litt om. Men vet vi nok? Hvilke bærekraftdimensjoner er viktige å ta hensyn til tidlig i prosjekteringen?

Kan branntekniske kriterier for sikkerhet, enten det gjelder person, materielle verdier eller samfunn bidra til bærekraftige løsninger? Brannteknikk oppfattes gjerne som et materialnøytralt fag; Hva kan vi se etter for å oppnå gode, bærekraftige løsninger i arkitekturprosjekter?

Søkelys på brannprosjektering tidlig kan ha mye å si for utforming av tomt, avstand mellom bygg, rømningsmuligheter og tilrettelegging for brannslukning.

Brannsikkerhet får for lite oppmerksomhet i arkitekters utdanning, og drukner litt i kompleksiteten hvert byggeprosjekt utgjør. Derfor er riktig kompetanse i prosjektering, utførelse og FDV, også et område arkitekter må kunne mer om.

På dette halvdagskurset for arkitekter fokuserer vi på aspekter ved brann som er relevant for bærekraftig prosjektering. Vi har fått med oss de erfarne ekspertene Anne Steen-Hansen (LinkedIn-lenke), professor i brannteknikk ved NTNU, daglig leder og brannrådgiver Morten Iversen Berland (LinkedIn-lenke) fra Ignist og Thomas Aasen (LinkedIn-lenke), prosjektrådgiver brann og sikkerhet, Shüco Norge.

Program

Brann som fenomen
Viktige brannegenskaper for ulike typer materialer (tre, stål, plast, isolasjons-produkter m.m.
Hva betyr klassifiseringsbetegnelsene i veiledning til TEK17?
Anne Steen-Hansen

Anne Steen-Hansen er professor i brannsikkerhet ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU, og har et deltidsengasjement som sjefsforsker ved RISE Fire Research i Trondheim. Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra 1986 og tok doktorgrad på temaet røykproduksjon fra bygningsmaterialer i 2002. Hennes interessefelt omfatter blant annet brannegenskaper, brannetterforskning, brannstatistikk, brannsikkerhet i hjemmet, industriell brannsikkerhet og brannterminologi. Anne er i tillegg senterleder for Fire Research and Innovation Centre (FRIC).

Brannkonsept – planlegg i riktig rekkefølge
Hva kan og bør arkitektene forvente av en brannrådgiver, og i hvilke faser? Står byggene tett, skal det bygges stort eller høyt, hvilke materialer er ønsket og hvordan kan man tilrettelegge for slukkearbeid? Det er spørsmål som ofte krever svar på ulike tidspunkt,;og gjerne før brannkonsept og tegninger er helt ferdige.
Morten Iversen Berland, brannrådgiver og daglig leder, Ignist brannrådgivning

Morten er medgründer og daglig leder i Ignist AS. Han har 15 års erfaring som branningeniør og rådgiver i store konsulentselskap som COWI og WSP. Morten har fagbrev som elektriker og over 20 års erfaring i byggenæringen.

Brann, dokumentasjon og bærekraft
Dokumentasjon av brannegenskaper – hva er godt nok?
Brannsikkerhet og bærekraft – problemstillinger rundt muligheter.
Erfaringer fra relevante branner (eks. Lone-brannen i Bergen, 2021).
Anne Steen-Hansen, NTNU

Branntekniske ytelser - riktig produkt - bygge riktig
Hva forventer brannrådgiver at arkitektene kan? Brannkonseptet er utledet fra hva myndigheter krever og hva tiltakshaver og arkitekt ønsker å bygge. Men brannkonseptet er et tverrfaglig premissdokument som må videreforedles av arkitekt og andre rådgivere. I dag er det et stort fokus på enkelte produkters klassifisering. Fokuset dras ofte bort fra robuste løsninger til fordel for enkeltprodukters egenskaper. Hvordan materialer kombineres og konstruksjoner utformes er viktigere enn enkelt egenskaper.
Morten Iversen Berland

Glassfasader og brannsikkerhet
Glass montert i rammesystemer av metall oppfører seg ikke alltid forutsigbart i en brannsituasjon. Klassifiseringer basert på felleseuropeisk så vel som nasjonalt regelverk legger til dels rigide føringer for designprosessen. Dialog med faglig ekspertise i prosjekteringsfasen vil kunne bidra til at visjonene for fasaden kan realiseres.
Thomas Aasen, prosjektrådgiver brann og sikkerhet, Schüco

Thomas Aasen er utdannet bygningsingeniør med lang fartstid innen prosjektrådgivning med spesialområde innen brann og sikkerhet, planlegging og gjennomføring av brannprøvinger samt prosjektledelse innen fasadesystemer.

Foto: Chris Karidis / Unsplash

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.