NAL-kurs
17. mars 2015

Opphavsrett for arkitekter

Digitalt
09:00-12:00
NAL
Medlem
900 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
1900 kr

På dette kurset får du lære om dine egne rettigheter og samarbeidspartneres rettigheter knyttet til opphavsrett, og hva du må være oppmerksom på ved avtaleinngåelser og hvordan dine åndsverk skal behandles i ettertid.

Vet du hvilke rettigheter oppdragsgiver har til tegninger og bygg? Har de rett til DWG-filer? Hva med når oppdragsgiver skifter arkitekt? Hvilke rettigheter har du da? Og hva om de vil gjøre endringer på byggverket etter ferdigstillelse, hva har de lov til og hvilke rettigheter har du til ditt åndsverk? 

Visste du at hvis dine bygg blir publisert med tegning/bilde eller omtale, bør du kreve navngivelse? Og at dine rettigheter baseres på ”skikk og bruk”, dvs at bransjen selv kan påvirke normen og rettigheter ved overtramp? 

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Les veiledning om streaming/nettkurs.

OM NETTKURSET:
Kurset ”Opphavsrett for arkitekter” ble holdt 17. mars 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Introduksjon til temaet (10 minutter)

Per Rygh, Konkurranseleder NAL

Hva er opphavsrett (1 time 15 minutter)
Olav Torvund, professor, Det juridiske fakultet, UiO, Senter for rettsinformatikk

Praktiske problemstillinger for arkitekter (1 time)
Om rettigheter til prosjekteringsmaterialet, utvekslingsformater, BIM-utfordringer, skifte av arkitekt underveis, bruk av referanser.
Anette Søby Bakker, jurist, Arkitektbedriftene 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.