Frokostmøte
09. april 2024
Påmeldingsfrist 09. april 2025

Brød og miljø: Endringsledelse

Arkitektenes hus og direkte strømming
08.00-10.00
NAL

Vår tids utfordringer er komplekse og krever samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer. Hva kreves av oss som arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og planleggere i denne tiden?

Dette er et opptak fra 9. april 2024.

Sentralt i spørsmålet om endringsledelse handler det om vårt forhold til naturmangfold og arealnøytralitet, som var tema i Brød og miljø juni 2023. Og siden det har det TV-programmet Oppsynsmannen gjort at koblingen til en folkelig forståelse om at natur-og klimakrise er sterkt linket til naturmangfold og arealforvaltning. https://arkitektforbundet.no/Kurs/da716eed-cbe8-ed11-a851-005056bccb57 

Ifølge Store norske leksikon “viser endringsledelse til ledelse som er orientert mot å skape oppslutning om endring og utvikling, og til det å planlegge og gjennomføre konkrete endringsprosesser. Endringsledelse gir retning for handling gjennom å skape tydelige og meningsfulle målsetninger og oppslutning om at endring kreves for å nå målene." Hvem skal gjøre endringen og hvor skal den komme fra? Fagmiljøene, utbyggeraktørene, lokale myndigheter eller statlige myndigheter? Fag eller politikk? Hvorfor er det viktig at endringen skjer på demokratisk vis?

På dette Brød og miljø-arrangementet utdyper vi hvordan innlederne ser på endringsledelse, med faglige oppdateringer, inspirasjon og prosjekter som går er i front!

Program:

Velkommen
Eva Storrusten, arkitekt MNAL, fagrådgiver, Norske arkitekters landsforbund

15 min
Hvem skal ta ansvar for at endringene skjer?
Gro Sandkjær Hansen, professor Oslo Met / NMBU

15 min
Bærekraftsomstilling og systemtenking; implikasjoner for skapende praksis.
Hva kan vi ta med oss fra forskningen på systemendring for å oppdatere våre tilnærminger til dette arbeidet?
Svein Gunnar Kjøde, systemdesigner PhD, Æra Innovasjon 

15 min
Systemtenkning og natur
Jenny Grettve, arkitekt, When! When! Agency

20 min
Lilleakerbyen - Hvem sørger for en byutvikling på naturens premisser? Hva er utbyggers ansvar og muligheter?

Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft og samfunnskontakt, Mustad eiendom

Samtale 

Om Brød & Miljø
Felles frokostmøter som møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. 

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna, Miljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner.

Illustrasjon: Lilleakerbyen, Mustad eiendom