NAL-kurs
13. februar 2023
Påmeldingsfrist 07. februar 2023

Gratis kurs for MAF - medlemmer: Muligheter med geodata- og kartverktøy

NTNU Ålesund
09.00-15.30
Møre og Romsdal arkitektforening

MAF har fått støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata. For midlene setter vi opp et kurs i Ålesund som bygger på fjorårets NAL-kurs om geografiske informasjonssystemer retta spesielt mot arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.

Kurs «Muligheter med geodata- og kartverktøy» ledes av kursansvarlig, den erfarne planleggeren Gunnar Ridderström, sivilarkitekt MNAL, Ph.D., og universitetslektor ved NMBU, og Fagekspert i Norconsult.
Å lære mer om dette temaet er dagsaktuelt! Kunnskap om geografiske informasjonssystemer i utforming av planer og byggeprosjekter kan bidra til å effektivisere planprosessen og skape mer bærekraftige løsninger, samt øke verdiskaping i prosjektene.

Å kjenne til mulighetene som tilbys gjennom kartløsningene som ligger gratis tilgjengelig kan spare deg som arkitekt / landskapsarkitekt / planlegger for mye tid og gi bedre kvalitet i utforming av planer og i prosjektering av bygninger og anlegg.

I tillegg til at Gunnar kommer til Ålesund, har vi med to lokale ressurser, Knut Helge Skare fra Ålesund kommune og Even Tranmæl fra Møre og Romsdal fylkeskommune. På denne måten blir kurset også lokalt forankra og ekstra relevant for oss som jobber i Møre og Romsdal.
Etter lunsj blir det blir en bolk med oppgaver/praktisk arbeid på egen pc, der det er mulighet for å bruke eget prosjekt som case, samt å teste ut i praksis det du får lære gjennom forelesningene.

OBS! Det er lagt opp til gratis plass for 30 deltakere, så her er det om å gjøre å melde seg på tidlig!

Sted: Framtidslaben i Ålesund, 4. etasje NTNU Campus Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundvegen 340

Endelig kursprogram:
08.30 Registering

09.00 Velkommen og introduksjon ved Gitte Marion Lango MNAL, Møre- og Romsdal arkitektforening.

Gjennomgang av programmet, presentasjon av deltakere og case ved Gunnar. Geografiske informasjonssystemer, data (datatyper, sammenheng mellom grafiske elementer og tilknyttet informasjon, metadata, m.m.), programvare, statlige strategier for bruk av GIS, bruk i planlegging og prosjektering, m.m.
Spørsmål og kommentarer

PAUSE

10.20 Hva, hvor, hvem og hvordan vi vinner frem til geografiske data? 
Kommunens kartdata, Geonorge og andre kilder til geografiske data presenteres, Ålesund kommune ved Knut Helge Skare
Spørsmål og kommentarer
Håndtering av data og analyser. Eksempler på hvordan man kan bruke GIS til å analysere geografiske data med fokus på bærekraft. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Even Tranmæl
Spørsmål og kommentarer

11.50 Strategier for verdiskaping med GIS – Prinsipper og eksempler. Ulike måter å tilnærme seg økonomisk, sosial og miljømessig verdiskaping og bevaring av verdier gjennom økt samfunnssikkerhet og klimatilpasning, ved Gunnar.
Diskusjon i grupper

12.30 LUNSJ

13.30 
Arbeid i grupper eller enkeltvis med case.
Introduksjon til gruppearbeid. Gjennomgang av case og strategier med tanke på analyser for verdiskaping og bærekraft. Ta med eget case, eller få en oppgave. Vi bruker gratis GIS-verktøy, v/ Gunnar.

14.30 Gjennomgang i plenum og oppsummering av dagen

15.30
Slutt

Pris: Kurset er gratis for medlemmer i Møre og Romsdal Arkitektforening (MAF), men det serveres ikke lunsj, kan kjøpes av den enkelte i kantina. Kaffe / te / vann er inkludert.

Pris for ikke-medlemmer: 4.500 kr (eks. lunsj). Vedr fakturering, kontakt Gitte Langlo.
Påmelding: via epost til Gitte Langlo: gl@a-r-t.no

Dersom plassene til gratiskurset blir fyllt opp før du rekker å melde deg på er det et godt alternativ å kjøpe nevnte NAL-kurs i opptak, gjennomført i mars 2022.

 

 

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.