NAL-kurs
07. desember 2023
Påmeldingsfrist 06. desember 2023

Bevaring og utvikling: Ombruk av betongarkitektur fra 1950 til 1970-tallet

Arkitektenes hus og direkte strømming
-
NAL
Medlem
3150 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4500 kr

Betongarkitekturens bygningsarv har stor ombruksverdi, i tillegg til å være viktige historiebærere. Flere ikoniske betongbygg fra disse tiårene blir nå oppgradert, tilbakeført og foredlet. I slike prosjekter finnes både utfordringer og muligheter med tanke på ombruk og sirkularitet.

Dette er et opptak fra 7. desember 2024. Kurset vil være tilgjengelig til 7. des 2025.

På kurset vil du få presentert ulike tilnærmingsmåter, løsninger og erfaringer fra tre nylig ferdigstilte prosjekter:

Ambassaden, oppført 1959, arkitekt Eero Saarinen, rehabilitering av Lund Hagem, Atelier Oslo og Paulsen & Nilsen 2023
Trekantblokka, oppført 1968-69 som Oslo helseråd, arkitekt Erling Viksjø, rehabilitering av Mad arkitekter 2022
Bergen rådhus, oppført 1974, arkitekt Erling Viksjø, rehabilitering av Henning Larsen arkitekter 2023

Arkitekter og interiørarkitekter vil gjennomgå prosessene fra første skisse til ferdigstillelse.
 Kunsthistorikeren Espen Johnsen presenterer Viksjøs eksperimenteringer i bruken av betong og kunstnerisk kvalitet. Du vil også bli kjent med historiske betongsammensetninger, overflatebehandlinger og typiske utfordringer og metoder innen kulturhistorisk rehabilitering av betongbygg. 

Kurset inkluderer besøk og orientering i Ambassaden. Begrenset antall plasser. Vennligst skriv i kommentarfeltet ved påmelding dersom du ønsker å delta.

Vi planlegger et nytt kurs våren 2024 med andre typer bygg fra samme periode.


P R O G R A M


Velkommen
Perann Sylvia Stokke, fagavdelingen, NAL

Viksjø, betongen og kunsten
Espen Johnsen, professor i kunsthistorie, Universitetet i Oslo


Konstruksjon, byggeteknikk og materialbruk i den tidlige etterkrigstiden
Svein Bjørberg, prof. emeritus NTNU, FoU-ansvarlig Multiconsult

Kulturhistorisk betongrehabilitering
Lasse Ruud, seniorrådgiver, betongteknolog, materialteknikk og tilstandsanalyse, WSP

Betongsammensetning, materialutvikling og særnorske overflatebehandlinger
Camilla Sandem Dhelie, avdelingsleder, materialteknikk og tilstandsanalyse, WSP

Huset som kom inn fra kulden - minikåseri
Gaute Brochmann, arkitekt MNAL, redaktør Arkitektur

Transformasjonen av Trekantblokka – Nytt liv i Viksjøs ikoniske bygg
Karen Selmer, arkitekt MNAL, Mad

Bergen Rådhus – Bygningsvern gjennom transformasjon og bruk
Thomas Joe Evetts, arkitekt, Henning Larsen

Ambassaden
Svein Lund, arkitekt og partner, Lund Hagem, Jonas Norsted, arkitekt og partner, Atelier Oslo og Mariann Paulsen, interiørarkitekt og partner, Paulsen & Nilsen

Orientering i Ambassaden ved arkitektene
Svein Lund, Jonas Norsted, og Mariann Paulsen

*Vennligst merk: fordi vi er blitt så mange deltakere på kurset, vil vi kun få anledning til å oppholde oss i atriet. Det er åpningsuke og mye som skjer, vi må forholde oss til det arkitektene anviser.
Det vil være verd turen!

*Med forbehold om små justeringer i programmet.

 

 
Foto: NAL

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.