NAL-kurs
23. januar 2023

Bærekraftig oppgradering av småhus - en undervurdert klimafaktor? Modul 2/2

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3550 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
4850 kr

Modul 2: PROSJEKTERING

Å bevare, oppgradere og tilpasse eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste prosjekteringsoppgavene vi som arkitekter står overfor i dag. I grensesnittet mellom nytt og gammelt kan det oppstå en del utfordringer knyttet til lover og forskrifter, bygningsfysikk, arkitektonisk utrykk og økonomi. På dette kurset får du en helhetlig tilnærming til bærekraftig oppgradering og du vil lære om hvordan du kan gjøre gode og trygge grep som gavner både tiltakshaver, arkitekturen og omgivelsene.

Kurset er et opptak fra 23. januar 2023. Opptak er tilgjengelig å se igjen for deltakere, samt kan kjøpes frem til 23. januar 2024.

En stor andel av den totale bygningsmassen i Norge er boliger. Ifølge SSB, er det 2 millioner småhus i Norge, der tre fjerdedeler er bygget før år 2000. Dette var før lovverket satte søkelys på bærekraft, og «miljøhus» ble kun bygget av noen få idealister og pionérer. 

Målet må være å oppgradere denne eldre bygningsmassen for å imøtekomme krav til sosial- og miljømessig bærekraft – på en økonomisk bærekraftig måte. 

Arkitekter har høye ambisjoner for prosjektene sine. Det vi tilfører av nytt skal være reparerende, og forbedre både arkitekturen, omgivelsene og klimaet. Vi ønsker å bygge om, gjenbruke og passe på at det vi gjør inngår i et sirkulærøkonomisk regnskap, som igjen bidrar til økonomisk og miljømessig gevinst. Sirkulære løsninger er ikke rett frem, og i rivende utvikling. Men hvilke oppgraderinger er de smarteste investeringene for kunden din? Hva må man passe på når man går inn i eksisterende konstruksjoner? 

Innhold kursmodul 2
Modul 2 fokuserer på prosjektering, tilpasning, det bygningsfysiske, ombruk, gjenbruk, og ressursbruk.

- Bærekraftig bolig, hva er det?
- Muligheter i samarbeid med kunden
- Arkitekturhistorie er kulturskatt
- Kreativ tilpasning
- Funn fra forskningsprosjektene Seopp og Opptre
- Energioppgradering
- Varme- og ventilasjonskonsepter
- Ombruk, sambruk, temaer tilhørende sosial bærekraft
- Bolig livet ut, investere i varige løsninger

PROGRAM
Velkommen

KULTURELL BÆREKRAFT
Hva er en bærekraftig bolig? ca 5 min
- Birgitte Rossavik Skjerve MNAL, mmw arkitekter

Hvilke anledninger ligger i samarbeidet med kunden/ tiltakshaver? ca 30 min
Småhus eies i hovedsak av private boligeiere med lite eller ingen erfaring med arkitekturprosjektering. 
De færreste av ser mulighetene i situasjonen eller prosjektet og vil ikke uten videre gjøre investeringer de ikke tjener på selv. 
Hvordan kan vi i et samspill med kundene spille dem gode, slik at de tar valg som gavner både dem selv, arkitekturen og samfunnet?
- Einar Bjarki Malmquist, arkitekt MNAL, M.Arch, Ola Roald arkitektur.

Historiske muligheter ca 30 min
Arkitekturhistorien er en kulturskatt! Å ha kunnskap om vern og bevaring gir muligheter for bærekraft. case-studier omkring energieffektivisering og sirkulærøkonomi i gamle og verneverdige hus, presentert av  
- Ola H. Fjeldheim, generalsekretær Fortidsminneforeningen.

Kreativ tilpasning; å tilpasse til bruker, kultur, natur og materialer ca 30 min
- Line Ramstad, arkitekt, landskapsarkitekt, gründer.

MILJØMESSIG BÆREKRAFT - bygningen
Forskningsprosjektene Seopp og Opptre ca 45 min
I forskningsprosjektene Seopp og Opptres var målet å utvikle kostnadseffektive konsepter og løsninger for energioppgradering med høy arkitektonisk kvalitet, godt inneklima og lavt klimafotavtrykk. Presentasjon av resultatene.
- Anne Gunnarshaug Lien, arkitekt, seniorforsker Sintef

Trygg energioppgradering ca 45 min
Økte strømpriser øker interessen for energieffektivisering av boliger, men oppgradering av gamle bygg medfører ofte nye sjikt for luft, temperatur og fukt – dette utfordrer ofte eksisterende konstruksjon. 
- Vegard Heide (1), Ph.D. kandidat ved fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

Gode varme- og ventilasjonskonsepter ca 45 min
Ulike bygg krever ulike ventilasjonsstrategier, og ulike behov hos brukerne krever fleksibilitet. Hvordan kan vi oppgradere med kostnadseffektive, brukervennlige og miljøvennlige systemer?
- Vegard Heide (2)

SOSIAL BÆREKRAFT - bruk av bolig
Ombruk og sambruk ca 40 min
Det er mange bærekraftstemaer man skal ha i hodet når boliger skal oppgraderes. Ombruk, ressursbruk, bevaring, endring, arealeffektivitet, funksjonsdeling og fleksibilitet er noen stikkord. Hvordan håndtere kompleksiteten.
- Ulla Hahn, arkitekt MNAL

Bolig livet ut - tilpasning til livsløpsstandard i bolig ca 40 min
Ved oppgradering av eksisterende bolig er det lurt å investere i varige løsninger. Hvordan tilpasse for livsløpsstandard? Hvordan tenke som arkitekt? Hvilke virkemidler finnes?
- Lise Rystad, daglig leder, arkitekt MNAL, NSW

Kurset består av to moduler.
Modul 1 ble gjennomført 22.11.22 og tok for seg søkerrollen både fra arkitekts perspektiv og fra myndighetsperspektivet. Muligheter og krav vi møter i regelverket ble drøftet, fra plan til bygg, samt tips til hvordan vi smartest mulig samarbeider med tiltakshaver og myndigheter for å løse oppgaven med å tiltaket godkjent. 

Rabatt: melder du deg på begge modulene får du 15 prosent rabatt på begge kursavgiftene. Skriv i tilfellet "15% rabatt" i kommentarfeltet ved påmelding.

Kurset er utviklet av Birgitte Rossavik Skjerve, MNAL mmw arkitekter, i samarbeid med NAL

Foto: NAL. Betonghus i Norge med fukt- og kuldebroutfordringer, bygget i år 2000.

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.