NAL-kurs
31. oktober 2023

Inkluderende arkitektur

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3650 kr
Student-/pensjonistmedlem
500 kr
Ikke-medlem
5000 kr

INKLUDERENDE ARKITEKTUR

Kurset tar for seg inkluderende arkitektur, og hvordan arkitekter og planleggere kan arbeide kreativt og systematisk for å skape gode universelt utformede løsninger, med et fokus på tilpasning til eksisterende bygg. 

Dette kurset er et opptak fra 31. oktober 2023

 

 

Ved utforming av bygninger og bymiljøer er det i dag store krav til dokumentasjon av oppfyllelse av universell utforming. Hvordan løses dette som en integrert del i konseptutviklingen og det ferdige prosjektet? Erfaring viser at det er viktig å gjøre slike vurderinger tidlig i prosjekteringsprosessen for å oppnå et godt resultat. Kurset har fokus på hvordan man jobber med tilpasning til eksisterende bygningsmasse, både offentlig og privat sektor. Kurset inneholder også en workshop, med mulighet til å løfte problemstillinger fra arbeidshverdagen med faglig støtte.

Kurset er utviklet og gjennomført av NAL i samarbeid med Lise Rystad i NSW Arkitektur. 

Velkommen (5 min)
v/ Eva Storrusten, arkitekt MNAL, fagrådgiver, Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Universell utforming som integrert del av det arkitektoniske konsept (45 min)

Hvilke virkemidler er fornuftige og bør benyttes for å få til de gode løsningene, både for funksjon og design
v/Lise Rystad, arkitekt MNAL, daglig leder, NSW Arkitektur

Gjennomgang av lovverket - og sentrale krav knyttet til universell utforming. Hvor oppstår problemene? (45 min)
Trine Presterud, Faglig leder bygg og uteområder, Universell utforming AS

Nordlandssykehuset - en inkluderende ombygging (45 min) 
Andreas Gehe, Sivilarkitekt MNAL og Partner Ratio Arkitekter


Erfaringer, innspill og ulike behov (20 min)

Anett Garvik, Accessible Bergen, Tidligere styremedlem, Norsk Handicap Forbund

Spørsmål og diskusjon (10 min)

Verksted (10 min)

Introduksjon til verksted. 

Lise Rystad og Trine Presterud


Verksted / gruppearbeid (45 min)

 

Gruppene presenterer – plenumsdiskusjon rundt oppgavene (45 min)

 

Vaskerelven 39 - sosial bærekraft, transformasjon og historisk tilpasning (25 min)

Celia Glanfield, Arkitekt MNAL & Fagleder, Mad Vest

Bergen inkluderingssenter - ombruk og pilot for Building Dignity (25 min)

Sixten Rahlff, arkitekt og partner, 3RW arkitekter

Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistoriske samlinger -  kulturminnevern og universell utforming (25 min)

Agathe Hoff, Arkitekt MNAL, B+B arkitekter

Foto: MAD arkitekter

 

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.