Frokostmøte
13. februar 2024

Frokostseminar: Inkluderende transformasjon

Trekanten + direkte strømming
08.30-10:30
NAL

Hvordan kan bygg tilpasses, ombrukes og transformeres for å imøtekomme nye brukere, behov og krav — og samtidig ta vare på historien til bygget eller omgivelsene? 

Vi sparer utslipp, materialer og verdier ved å ta vare på eksisterende bebyggelse og jobbe med sirkularitet i byggebransjen.  Allikevel kan et slik prosjekt oppleves som mer uforutsigbart enn et nybygg, for eksempel med tekniske krav.  

Hør hvordan arkitekter og planleggere arbeider kreativt og systematisk for å skape gode universelt utformede løsninger i eksisterende bygg. 

Arrangementet gjennomføres på Trekanten i Pilestredet 24, og med støtte av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

MERK: Påmelding til fysisk deltakelse er stengt, fordi maks kapasitet i lokalet er nådd. Det er fremdeles mulig å melde seg på strømming.

 

PROGRAM 

8.00

Kaffe og enkel servering

 

08.30-08.35

Velkommen 
v/ Eva Storrusten, arkitekt MNAL, fagrådgiver, Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

 

08.35-9.15

Gjennomgang av lovverket - og sentrale krav knyttet til universell utforming. Hvor oppstår problemene?

Trine Presterud, faglig leder, Universell utforming AS

 

09.15-09.35

Eksisterende bygninger, endring og hva arkitekter skal bidra med?

Pasi Aalto, arkitekt og senterleder, NTNU Wood, Fakultet for arkitektur og design, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

09.35-09.55

Kulturminnevern og universell utforming

Cato Lie, Seniorrådgiver, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 

09.55-10.20

Ambassaden - en god nabo

Ane Forfang, arkitekt, Lund Hagem

 

10.20-10.30

Spørsmål

 

Med forbehold om endringer. Ambassaden. Foto: Einar Aslaksen. Arkitekt: Eero Saarinen. Transformasjon: Lundhagem og Atelier Oslo.