Frokostmøte
07. mars 2023

Brød og miljø: Naturmangfold i by - byutvikling på naturens premisser

Digitalt
08.00-10.00
NAL

Å bygge ut og reparere natur er blitt kjennetegnet på innovativ byutvikling. På Brød& Miljø 7. mars kan du høre utbyggere og rådgivere fortelle hvordan deres prosjekter skal bidra til økt naturmangfold, og vi gir også en sniktitt i FutureBuilts reviderte kriterier for naturmangfold.

 

I desember 2022 kom verdens ledere sammen og ble enige om en historisk naturavtale. Blant hovedmålene er 30 prosent vern av både naturområdene på land og til vanns innen 2030, samt et mål om å effektivt restaurere 30 prosent av degraderte økosystem. Naturavtalen retter seg mot naturpositivitet – altså løsninger som bidrar til at det blir mer natur enn før. Dette er ambisiøst, men hvordan løser man det i praksis?

I følge FNs naturpanel er arealendring den største trusselen mot naturmangfoldet i verden. Fremfor å bygge ut natur, må vi gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer og i større grad restaurere ødelagt natur.

Flere av FutureBuilts utbyggere styrer også mot mer natur og mer mangfold. I Lilleakerbyen skal det blant annet plantes 1000 stedegne trær fra frø og stiklinger som er samlet inn på egen tomt. På taket av Oslo Horisont i Schweigaards gate planlegges et 5000 kvadratmeter stort naturtaklandskap med allemannsretten som tema, og  i Nordre Follo kommune skal Ski Vest ungdomsskole få en skolegård med reduserte utslipp, økt naturmangfold og naturbaserte overvannsløsninger.

Frokost fra 08.00 og det faglige programmet kl 08.30-10.00 vil også streames. 

Program:

Velkommen
Eva Storrusten, arkitekt MNAL og fagrådgiver Norske arkitekters landsforbund og Birgit Rusten, programleder, Futurebuilt

Arealbruk og naturmangfold
Vigdis Vandvik, samfunnsøkolog og leder for CeSAM senter for bærekraftig arealbruk, Universitetet i Bergen

FutureBuilts kriterier for naturmangfold
Rune Skeie, landskapsarkitekt, Asplan Viak

Lilleakerbyen
Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft, Mustad eiendom

Ski Vest ungdomsskole
Tord Eirik Feldt Enger, landskapsarkitekt, Arkitema

Oslo Horisont
Kristian Strømmen, miljøsjef, KLP Eiendom

Spørsmål og samtale

 

Om Brød & Miljø

Felles frokostmøter som møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna, Miljømerking Norge (Svanemerket), Oslobygg, NTNU- fakultet for arkitektur og design og Norsk Betongforening og Betongfokus i partnerskap. FutureBuilt er strategisk samarbeidspartner.

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture, C.F. Møller og Rodeo arkitekter