Om NAL
Publisert 23. november 22
Av: Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund

Nye tider med Arkitektur

Arkitektnytt og Arkitektur N slår seg sammen og blir Arkitektur. Målet er et bedre tilbud både på nett og papir for våre medlemmer.

Publisert 23.11.2022
Av: Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund
Arkitektnytt og Arkitektur N slår seg sammen og blir Arkitektur.
Arkitektnytt og Arkitektur N slår seg sammen og blir Arkitektur. Foto: NAL

Vi ønsker at vi i mye større grad er premissgiver og igangsetter av selve samtalen om arkitektur, og at det vårt nye tidsskrift skriver om skal nå langt ut og engasjere både medlemmer og andre arkitekturinteresserte.

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund

Med det siste nummeret av Arkitektnytt, som utgis i desember 2022, runder vi av en epoke i Norske arkitekters landsforbunds og tidsskriftenes historie og starter en ny: en som er mer bærekraftig og bedre tilpasset endringer i måten både medlemmer om omverden leser og konsumerer nyheter og debatterer arkitektur og byutvikling.

Arkitektforbundet som organisasjon har som strategisk mål å bidra positivt til formidling, debatt og omtale av god arkitektur og by- og stedsutvikling. Tidsskrift var, og vil fortsatt være, et viktig verktøy for å få til dette.

De siste 10-15 årene har medielandskapet og våre medievaner endret seg drastisk.
Mye av debatt og omtale av arkitektur, i både positiv og negativ forstand, har flyttet seg til nettet - kanskje først og fremst gjennom et virvar av Facebook-grupper hvor det foregår en livlig og ikke alltid like opplyst debatt om hva god arkitektur eller by- og stedsutvikling er.

Endringene førte til en litt tilfeldig tilnærming til det nye medielandskapet, og resultatet var at NAL driftet fem nettsider med tilhørende ulike kontoer for Instagram, Facebook, Twitter og så videre. I tillegg kom alle lokalforeningenes kommunikasjonskanaler. Dette gjorde oss utydelige og vannet ut vår kommunikasjon, og representantskapet vedtok at det var nødvendig med en reduksjon av kanaler.

Vi ønsker at vi i mye større grad er premissgiver og igangsetter av selve samtalen om arkitektur, og at det vårt nye tidsskrift skriver om skal nå langt ut og engasjere både medlemmer og andre arkitekturinteresserte. Både vi som organisasjon, og medlemmer, må også tørre å invitere andre stemmer og synspunkt inn - og se det som en mulighet til å både øke vår påvirkningsmulighet og utvikle oss som faggruppe.
Når vi nå tydeliggjør vårt tidsskriftsarbeid, ved å både utvikle en mye bedre nyhetsformidling og et nytt papirmagasin, så ønsker vi å legge bedre til rette for akkurat det.
Et sterkt og tydelig sted hvor arkitektur, by- og stedsutvikling debatteres, diskuteres og formidles.

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL