Folk
Publisert 20. september 22
Av: Børge Sildnes

Silvie skal jobbe med NALs kurs

– Jeg ønsker å bidra til at vi arkitekter skal få et etterutdanningstilbud som gjør oss i stand til å bruke flere sider av vår fagkunnskap og intelligens, sier NALs nye fagrådgiver for læring og utvikling, Silvie Le Muzic.

Publisert 20.09.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde av Silvie Le Muzic
Silvie Le Muzic. Foto: Laura Ann Morrison

Silvie er utdannet ved Arkitekthøgskolen i Oslo, og har blant annet jobbet i Arkitektbedriftene, Plan- og bygningsetaten og i ulike arkitektkontor.

– Siden jeg fikk diplom fra AHO for snart 30 år siden, har jeg vært opptatt av å lære mer og utvikle meg selv, både i arkitekturfaget og ellers. Jeg har tatt etterutdanning i coaching, og er opptatt av mentaltrening og hvordan vi kan øve opp bedre måter å tenke på, både som enkeltindivider og team, sier Silvie.

– I en tid der kunstig intelligens vokser fram og oppgaver automatiseres, må vi øve opp og framsnakke de menneskelige faktorene i tverrfaglige samspill. Vi må få fram nødvendigheten av slik kompetanse i utviklings- og byggeprosjekter, særlig for å evne å oppfylle nødvendige klimakrav, fortsetter hun.

– Hvorfor ønsker du å jobbe i Norske arkitekters landsforbund?
– NAL har som mål å bidra til relevant kompetanseutvikling for arkitekter, både faglig og menneskelig. Vår yrkesgruppe kan bli enda bedre i samspill og ta flere roller i byggeprosesser. Jeg ønsker å bidra til at arkitekter er høyt verdsatte aktører som øker merverdien i disse prosessene. Vi må kommunisere mer av det vi kan til oppdragsgivere, medaktører og kunder, sier Arkitektforbundets nye fagrådgiver.