Kurs og arrangement
Publisert 03. februar 23
Av: Børge Sildnes

Gir innsikt i transformasjonsprosjekt

– Arkitekturvern handler om å ta vare på identitet. Dette bør også gjelde for de bygningene som ikke direkte er omfattet av vern, sier Lisbeth Halseth, arkitekt MNAL i LPO arkitekter. 16. februar deler hun erfaringer fra Sommerro-prosjektet.

Publisert 03.02.2023
Av: Børge Sildnes
Bilde av arkitekt MNAL Lisbeth Halsten (LPO arkitekter) og Sommerro hotell
Lisbeth Halsten, arkitekt MNAL og partner i LPO arkitekter, og Sommerro hotell. Foto: LPO arkitekter

– Det å bruke det vi har fremfor å bygge nytt er samtidig bærekraftig og hovedoppgaven vår i fremtiden, sier Lisbeth.

16. februar deler hun kunnskap og erfaringer fra arbeidet med Sommerro hotell, der hun var fagansvarlig for kulturminnevern og ledet prosessen med Byantikvaren gjennom design- og byggeperioden.

Oslo lysverkers tidligere kontorer fra 1931 (Bjercke og Eliassen) på Solli plass er restaurert og transformert til det mye omtalte hotellet. Byantikvaren, byggherren og LPO arkitekter laget et pilotprosjekt for vern av interiør gjennom regulering, utviklet en metode for dialog og beslutninger, og åpnet bygget for byen.

På NAL-kurset Bevaring og utvikling av bygninger og kulturmiljøer – fra Sommerro til Sandnes, vil Lisbeth blant annet snakke om hvilke kilder vi har og hvordan bruker vi dem for å ta rette valg. Hun vil også komme inn på hvordan nye behov og byggherrens budsjett skal vektes mot verneverdi slik at alle parter blir fornøyde.

I tillegg til Lisbeth får du også høre fra andre faggrupper som jobbet på prosjektet, som sivilingeniør Helge Seim fra Ingeniørene Seim & Hultgren AS og prosjektleder Jostein Swensen fra Aspelin Ramm.