NAL mener
Publisert 11. januar 23
Av: Børge Sildnes

Tok hensyn til innspill

Småhusplanen for Oslo går nå til politisk behandling. Noen av kravene NAL og OAF kritiserte, er nå fjernet eller justert i planen.

Publisert 11.01.2023
Av: Børge Sildnes
NAL-president Adnan Harambasic og OAF-leder Siri Jæger Brudvik. Foto: NAL / Mad arkitekter
NAL-president Adnan Harambasic og OAF-leder Siri Jæger Brudvik. Foto: NAL / Mad arkitekter

I mai 2022 sendte Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund en felles høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo om revidert småhusplan. Der ble etaten oppfordret til å fjerne kravet om åtte meter avstand mellom bygninger og å senke minimumskravet til tomtestørrelse per boenhet. Begge disse kravene er nå endret når planen går til politisk behandling.

– Vi mente at kravet om åtte meter avstand mellom bygninger burde fjernes – det er gjort. Vi mente at minimumskravet til tomtestørrelse per boenhet burde senkes, da det sidestilte krav til tomteareal for ene-, tomanns- og tremannsboliger. Dette er da justert ned til 450 kvadratmeter tomt per boenhet for to- og tremannsboliger, mens kravet for eneboliger opprettholdes, sier president Adnan Harambasic i Norske arkitekters landsforbund.

– Det er positivt at Plan- og bygningsetaten har tatt hensyn til en del av innspillene vi kom med angående høyder på bebyggelse, avstand mellom bygg og tomtestørrelse. Vi mener fortsatt at tillatt BYA på 16 prosent er unødvendig lavt, sier leder Siri Jæger Brudvik i Oslo arkitektforening.

I høringssvaret påpekte OAF og NAL at 16 prosent BYA er en kraftig reduksjon fra 24 prosent, og viste til at i Bærum kommune ligger kravet på 20 prosent. Etaten ble bedt om å undersøke om det er mulig å øke til 18 eller 20 prosent som i nabokommunen, samtidig som man ivaretar krav til grøntarealer i forslag til ny plan.

I høringssvaret kom også et ønske om å få inn en innovasjon-, miljø-, og estetikkordning som skaper insentiver for mer miljøvennlig byggeri i småhusområdene.

– Det gis fortsatt for lite insentiver til miljøvennlig byggeri utover krav til grønne arealer, sier OAF-leder Siri.