Folk
Publisert 24. januar 24
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Charles-Edmond François

Charles-Edmond François var nysgjerrig på hvordan Trondhjems arkitektforening var organisert, og endte opp med å bli leder.

Publisert 24.01.2024
Av: Annicken Vargel

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i NAL?
– Da jeg endelig flyttet tilbake til Trondheim, var NALs lokallag nettopp blitt utpekt som medlem i Rådet for byarkitektur. Jeg ble nysgjerrig på hvordan Trondhjems arkitektforening var organisert, fulgte opp og ble deretter interessert i å bidra.
Arkitekturfaget er ofte i hardt vær, og kan generere misnøye når infrastruktur, bebyggelse eller byrom er levert med lav kvalitet og lite vekt på estetikk eller stedstilpasning. I dag ser vi en fragmentering av arkitekturfagkompetanse, og mange andre fagfelt påvirker i veldig stor grad opplevelseskvalitet, som for eksempel standardisering av samferdselsareal.
I mange av foredragene som er avhold på Arkitektenes hus i Trondheim, er det påpekt at arkitektene må være svært pedagogiske for å overbevise. I Trondheim er vi heldige med en byarkitekt som har tatt på seg det pedagogiske oppdraget på vegne av fagfeltet.

Hva får du faglig ut av arbeidet som leder av Trondhjems arkitektforening?
– Mye av arbeidet går utenfor arkitekturfaget. Styret forvalter en organisasjon på frivillig basis, og skal gi noe tilbake til sine medlemmer. Vi ønsker også at det vi tilbyr kan være attraktivt for alle andre som bor i Trondheim.
Arbeidet med innholdstilpasning til medlemmene, innbyggerne og studentene er i kontinuerlig endring. Vi er helt avhengig av at folk kommer på arrangementer og samlinger for å utveksle ideer og kunnskap.
TAF trenger også en sterk faglig stemme lokalt, om alt fra skjønnhet og store byuviklingsgrep til politisk ideologi og overordnede planer. Det er noe som utfordrer oss kapasitetsmessig. 2023 har vært hektisk, vi har avholdt flere arrangement enn hva publikum hadde anledning til å delta på! Fremover skal vi roe tempoet litt ned og også legge til rette for sosialisering.

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt andre interesser du vil dele litt om?
– Jeg har nettopp begynt i WSP, og skal der bidra til samfunnsutvikling og prosjektledelse, etter en svært god erfaring hos PKA Arkitekter.
Det kan være nyttig å ha litt avstand til arkitektur for å legge til rette for den, og jeg er veldig glad for å ha fått denne rollen. Som småbarnsfar er jeg veldig engasjert i mitt bomiljø i ulike settinger, i alt fra nabo- til teaterlag!