Nytt
Publisert 16. april 24
Av: Børge Sildnes

NAL-arrangementer for Trondheim-studenter

I midten av april var fagsjef Kai Reaver og fagrådgiver Daniel Lund Godbolt i Trondheim for å gi arkitektstudenter ved NTNU bedre innsikt i blant annet kunstig intelligens og å jobbe som arkitekt i offentlig sektor.

Publisert 16.04.2024
Av: Børge Sildnes

Seminaret om arkitekter i offentlig sektor ved NTNU i Trondheim var det siste av tre som er gjennomført denne våren. Alle de tre arkitektskolene i Norge har nå gitt tilbudet til sine studenter. Formålet har vært å gi arkitektstudenter lyst til å gå dit makta finnes: offentlig forvaltning.

Seminarene er del av det flerårige NAL-prosjektet «Arkitekter i offentlig sektor». Fagrådgiver Daniel Lund Godbolt er NALs prosjektleder.

– Vi opplevde studentene på NTNU som nysgjerrige på innledernes yrker, og det ble en god samtale til slutt rundt den fremtidige arkitektens rolle. Vi tror at studentene fikk godt utbytte av dagen, og kanskje fikk de noen tanker for veivalg fremover. For oss i NAL er det en bonus med seminaret at vi blir bedre kjent med flinke offentlige arkitekter der ute, og at vi får knyttet enda bedre kontakt med utdanningsinstitusjonene. Vi håper vi kan gjenta seminarene igjen neste år. Kanskje i et utvidet format?, sier Daniel.

Studentene fikk innledende innlegg fra NAL og Pasi Alto og Geir Karsen Hansen fra NTNU. Så fikk de høre innlegg fra arkitekt Kaia Ingelill Aune i Andøy kommune, byplanlegger Bjørn Inge Melås og arkitekt Einar Bye fra Trondheim kommune, arkitekt Heike Schmidtko fra Trøndelag fylkeskommune og Hilde Sponheim fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Til slutt ble det åpnet for spørsmål fra salen og diskusjon mellom foredragsholderne.

I tillegg til å delta i debattpanelet på dette seminaret, holdt fagsjef Kai Reaver to foredrag for studentene under Trondheims-besøket. Det ene var i regi av NTNU og handlet om kunstig intelligens i arkitekturen. Det andre var et foredrag om arbeidsmarkedet og omstilling i bransjen arrangert av NAL student.

Fredrik Austnes, hovedrepresentant for NAL student ved NTNU
Fredrik Austnes, hovedrepresentant for NAL student ved NTNU

Fredrik Austnes er hovedrepresentant for NAL student ved NTNU. Han fikk seg alle tre arrangementene, og var med å arrangere det siste – et foredrag for masterstudentene, hvor tema var arbeidslivet og omstillingen av arkitektbransjen.

– Her tok Kai for seg mye av det han snakket om de foregående dagene: arkitekter i det offentlige og KI. Jeg synes dette er en utrolig viktig debatt å ta for oss studenter. Nå som vi konstant blir informert om hvor dårlige tider vi står i, hvor KI "utfordrer" vårt yrke, og hvor det både er mangel på arkitekter og liten vilje til å bruke arkitektens faktiske rolle.

– Jeg tror for mange at det kan virke slitsomt å skulle dra ut i arbeidslivet med et veldig polarisert syn på det som skal bli vårt levebrød. På en side blir vi fortalt hvor viktige vi er og at vi faktisk skal være stolte av yrket og spesialiseringen vår. På den andre siden opplever vi nærmest et fravær av interesse fra potensielle arbeidsgivere og en konstant utfordring av KI og "arkitekter" uten samme utdannelse, sier Fredrik.