Om NAL
Publisert 09. januar 24
Av: Børge Sildnes

To ledige stillinger i Norske arkitekters landsforbund

Vil du jobbe med arkitektkonkurranser eller hjelpe kommuner med stedsutvikling? Arkitektforbundet søker nå to engasjerte medarbeidere for å øke kapasiteten i fagavdelingen og Bylivsenteret.

Publisert 09.01.2024
Av: Børge Sildnes
Bilde av Arkitektenes hus
Arkitektenes hus, Josefines gate

Vil du være med på å utvikle og gjennomføre innovative arkitektkonkurranser?
Vil du jobbe med tjenestedesign og stedsutvikling rettet mot norske kommuner?

Norske arkitekters landsforbund har to ledige stillinger som prosjektledere/fagrådgivere. Vi søker engasjerte medarbeidere for å øke kapasiteten i fagavdelingen og Bylivsenteret.

I fagavdelingen jobber vi med utvikling av arkitektfaget og tilhørende fagfelt. Vi jobber med et bredt spekter av oppgaver og tjenester, som politisk påvirkning, arkitektkonkurranser, utviklingsprosjekter og faglig rådgivning. Her er markedet under rask endring, særlig innen bærekraft, medvirkning, og teknologi, og vi ønsker å både fornye og utvikle våre tjenester.

I Bylivsenteret vil du jobbe tett med små og mellomstore kommuner, regionale myndigheter og andre interessenter og relevante fagmiljøer. Vår årlige Bylivkonferanse er en viktig arena for dialog og erfaringsdeling om høyaktuelle problemstillinger innen stedsutvikling, på tvers av sektorer og fagmiljøer. I Bylivsenteret får du blant annet arbeide med prosjektledelse, gjennomføring av parallelloppdrag, og medvirkningsverksteder.

Til begge stillingene søker vi personer som

 • er strukturert og kan lede prosjekter og konkurranser
 • er interessert i tverrfaglighet på tvers av arkitektur, stedsutvikling, landskapsarkitektur, tjenestedesign, strategi, eller tilhørende fagfelt
 • trives med å lede prosesser hvor ulike typer interessenter deltar på tvers av privat og offentlig sektor
 • motiveres av å jobbe med bærekraftig utvikling og innovasjon
 • er faglig i front, og ønsker å drive utviklingen videre

Hovedoppgaver i Bylivsenteret:

 • utvikle tjenester og metoder innen stedsutvikling og andre deler av NALs portefølje
 • planlegge og lede medvirkningsmøter og parallelloppdrag
 • formidling og veiledning tilpasset små- og mellomstore kommuner
 • representasjon og foredrag
 • utvikling av den årlige Bylivkonferansen

Hovedoppgaver i fagavdelingen:

 • ansvar for gjennomføring av arkitektkonkurranse i samarbeid med konkurranseleder
 • utvikling av nye former for konkurranser og parallelloppdrag
 • utarbeidelse av veiledere
 • rådgivning og formidling
 • bistå i fagavdelingens komitéer og fagutvalg

Kvalifikasjoner:

 • mastergrad i arkitektur / landskapsarkitektur / arealplanlegging / samfunnsplanlegging / tjenestedesign / urbanisme eller andre relevante fagområder
 • høyt nivå på skriftlig og muntlig formidlingsevne
  erfaring fra designmiljø, offentlig forvaltning eller akademia kan være en fordel
 • erfaring fra praksis, arbeid med arkitektkonkurranser og parallelloppdrag kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeidsevner
 • interessert i tverrfaglighet
 • nytenkende
 • ryddig og strukturert
 • høyt faglig engasjement

Forventede resultater:

 • bidrar til prosjekter med høyt faglig nivå
 • skaper resultater i tråd med budsjettforventninger og strategi
 • positivt bidrag til arbeidsmiljøet og til NALs formål

Vi kan tilby deg

 • et åpent og hyggelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • arbeidsplass i historiske lokaler i Arkitektenes hus i Josefines gate
 • en bred kontaktflate på tvers av sektorer og fag
 • mulighet til å påvirke faget og bidra til utviklingen
 • fleksible arbeidsvilkår etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter NALs lønnsstige

Kontakt
Har du spørsmål om stillingene, kontakt fagsjef Kai Reaver, kai@arkitektforbundet.no eller leder for Bylivsenteret Bård Sødal Grasbekk, bsg@arkitektforbundet.no.

Søknadstekst, CV og minst to referanser sendes på mail til Kai Reaver innen 4. februar 2024.

Om arbeidsgiveren
Norske arkitekters landsforbund er en fagideell medlemsorganisasjon som arbeider for arkitektens rammevilkår og synliggjør arkitektur som verdiskaper i samfunnet. I tillegg til politisk arbeid, er fagavdelingens ansvar å utvikle- og gjennomføre kurs, arkitektkonkurranser og yte tjenester i prosessledelse og kompetanseutvikling.

Bylivsenteret mottar støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet for å bistå små og mellomstore kommuner med bærekraftig stedsutvikling.