Konkurranse
Publisert 01. oktober 21
Av: Daniel Lund Godbolt

Link arkitektur vant konkurranse om gang- og sykkelbru i Lillestrøm

Løsningsforslaget «Skjærvabuen» kom høyest opp i den åpne plan- og designkonkurransen. I tillegg til pengepremien får Link arkitektur tjenestekontrakt med videre utvikling og prosjektering av brua.

Publisert 01.10.2021
Av: Daniel Lund Godbolt
Illustrasjon av Skjærvabuen, LINK arkitektur
Skjærvabuen, LINK arkitektur

Prosjektet fremstår som et landemerke, med en tydelig identitet som vil bidra til å løfte stedet.

Konkurransejuryen

Innen fristen 30. juni 2021 kom det 20 konkurranseforslag.

Om vinnerprosjektet sier juryen følgende:
Juryen har hatt både engasjerende og krevende faglige diskusjoner om de tjue utkastene, og har kommet fram til valg av vinner. Vinnerutkastet er etter juryens totalvurdering det beste utgangspunktet for den videre prosessen med en ny gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, samtidig som dette utkastet er robust nok til å kunne bearbeides i tråd med juryens anbefaling for det videre arbeidet. Viktige kvaliteter ved Skjærvabuen bro som har vært avgjørende for juryen for å kåre dette til konkurransens vinnerprosjekt har vært:

• Prosjektet fremstår som et landemerke, med en tydelig identitet som vil bidra til å løfte stedet. Brua er ikke for dominerende, men er likevel tydelig og gjenkjennbar gjennom sin egenart.

• Skjærvabuen bro utmerker seg i konkurransen med en åpen fagverkskonstruksjon av limtrestaver som den bærende konstruksjonen. Den innovativ og estetiske bruken av fagverket fører brua den lokalhistoriske industrien i byggeteknikk og materialitet videre mot vår tid, uten å være tilbakeskuende.

• Prosjektet har løst det planmessige på en overbevisende måte, med gode trafikale og trygge løsninger, med blant annet et tydelig skille mellom gang- og sykkelvei.

• Broen vurderes som realiserbar, og at konseptet kan justeres til å imøtekomme kommunens krav til økonomisk gjennomførbarhet og av hensyn til langsiktig drift og vedlikehold.

• Skjærvabuen bro har konkurransens beste svar på tilpasning til naturvernsonen. Besvarelsen redegjør grundig for lokale forutsetninger for landskap og natur, og har tatt kunnskapen med seg inn i løsningsforslaget på en forbilledlig måte.

• Materialbruken med limtre og massivtre er et bærekraftig grep som gir positivt utslag i CO2-regnskapet for brua.

Konkurransevinnere og samarbeidspartner, fra venstre: Andreas Nordström, konkurransesjef og ansvarlig arkitekt (Link arkitektur), Selma Zosel, arkitekt (Link arkitektur), Erle Stenberg, landskapsarkitekt (Link arkitektur) og Nils Forsén, ingeniør (eget firma). Foto: NAL
Konkurransevinnere og samarbeidspartner, fra venstre: Andreas Nordström, konkurransesjef og ansvarlig arkitekt (Link arkitektur), Selma Zosel, arkitekt (Link arkitektur), Erle Stenberg, landskapsarkitekt (Link arkitektur) og Nils Forsén, ingeniør (eget firma). Foto: NAL

Konkurransens utfall:

Førstepremie
500 000 NOK
Motto: “Skjærvabuen”
LINK Arkitektur, Oslo

Andrepremie
300 000 NOK
Motto: “lysglimt”
Degree of Freedom, Oslo

Tredjepremie
200 000 NOK
Motto: “sagsvingen”
Lala Tøyen, Oslo

Hederlig omtale
Motto: “Trippel a”
SAAHA, Oslo

Motto: “fisk, fugl, eller bever”
Fabel Arkitekter, Oslo

Motto: “Bruplassen”
Gottlieb Paludan Architects, Oslo / København

Samarbeidspartnere førstepremie:
Nils Forsén, Oslo
Multiconsult, Oslo
Johs Holt, Oslo
Inplace Visual, Beijing

Samarbeidspartnere andrepremie:
WAMB, VALENCIA (FOTOMONTASJER)

Samarbeidspartnere tredjepremie:
Degree of Freedom
Light bureau

Samarbeidspartnere hederlig omtale (fugl, fisk eller bever?»:
Dr. techn. Olav Olsen, Oslo
Light bureau, Oslo

Samarbeidspartnere hederlig omtale (Trippel A):
Degree of Freedom, Oslo

Samarbeidspartnere hederlig omtale (Bruplassen):
Efla Consulting Engineers, Reykjavik
Light bureau, Oslo

Konkurransejury
Lene Mürer (juryformann)
Direktør Kultur, Miljø og Samfunn (KMS), Lillestrøm kommune
Vidar Almsten
Kommunalsjef Eiendom Lillestrøm kommune
Stefan Lehn-Hermandsen
Avdelingsleder Miljøteknikk Lillestrøm kommune
Lena Hammer
Seniorarkitekt Lillestrøm kommune
Ivar Lunde
Arkitekt L2 Arkitekter, oppnevnt av av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Knut Hallgeir Wiik
Landskapsarkitekt Bar Bakke Landskapsarkitekter, oppnevnt av av Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Daniel Lund Godbolt
Jurysekretær, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).