Konkurranse
Publisert 12. februar 24
Av: Børge Sildnes

Gards hovedkontor i Arendal

Bli med på å forme fremtiden til et globalt sjøforsikringsselskap med hovedkontor i Arendal! Gard inviterer til prekvalifisering for begrenset arkitektkonkurranse.

Publisert 12.02.2024
Av: Børge Sildnes
Gards hovedkontor i Arendal
Gards hovedkontor i Arendal

Gard er et globalt ledende sjøforsikringsselskap med hovedkontor i Arendal. Selskapet har besluttet å gjennomføre en begrenset arkitektkonkurranse for sitt tilbygg i Kittelsbuktveien 31 (KV31) i Arendal med bistand fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) .

Arkitektkonkurransen følger hovedprinsippene i NAL/ AiN sin konkurranseveileder, men har en noe mer uformell karakter. Konkurransen er ikke anonym, og det er lagt opp til separate midtveis- og sluttpresentasjoner i konkurranseperioden.

Arkitektfaglig kompetanse i evalueringsgruppen oppnevnes av NAL, og forbundet bistår med gjennomføringen av arkitektkonkurransen. Oppnevnt arkitekt fra NAL er Thale Bjørnerheim.

Om Gard
Gard er et globalt ledende sjøforsikringsselskap med hovedkontor i Arendal. Selskapet tilbyr ansvarsforsikring og marin- og energiforsikring til en rekke aktører innenfor den maritime bransjen.

Gard har i dag 13 kontorer globalt og over 650 ansatte. De er en av Arendals største arbeidsgivere, med 350 ansatte på hovedkontoret.

Gard sitt hovedkontor i Kittelsbuktveien 31 i Arendal, har ligget som et arkitektonisk landemerke mot byfjorden i Arendal siden 1983. Det eksisterende bygget er tegnet av arkitektkontoret Ugland & Thorne i 1979 og stod ferdig i 1983. Et tilbygg møt øst ble ferdigstilt i 1994.

Nå trenger selskapet mer plass og vi ønsker at det nye bygget skal kunne stå arkitektonisk for seg selv.

Gard uttaler: Vårt ønske er at bygget skal kunne fortelle den arkitektoniske historien videre på en god måte. Vi ønsker at det nye bygget både skal forsterke dagens uttrykk, stå på egne ben, men også spille godt sammen med det eksisterende bygget i Kittelsbuktveien 31 i Arendal. Vi ser for oss at tilbygget kan inneholde anleggets nye hovedinngang med resepsjon, ny og større kantine og egen møteromsavdeling, samt flere kontorarbeidsplasser.

Spørsmål og innlevering av søknad om prekvalifisering
Spørsmål underveis i prekvalifiseringsperioden og innlevering skal skje via e-post til NALs konkurransefunksjonær Gisle Nataas: gna@arkitektforbundet.no. Merk e-posten med «Gard – Prekvalifisering»

Spørsmål og svar blir publisert i et fortløpende oppdatert vedlegg på denne siden frem til innleveringsfrist for prekvalifisering.