Konkurranse
Publisert 22. mai 24
Av: Børge Sildnes

Utvikling av Hønefossen

Hønefoss by utlyser internasjonal prosjektkonkurranse om utvikling av Hønefossen som en nasjonal- og internasjonal attraksjon.

Publisert 22.05.2024
Av: Børge Sildnes

For å videreutvikle Hønefossen og regionhovedstaden Hønefoss, ininviterer Hønefoss by AS til en prosjektkonkurranse om Hønefossen og en kreativ utvikling av denne.

Hønefossen er tørrlagt om lag 300 dager i året på grunn av regulering, og man ønsker derfor gjennom prosjektkonkurransen å utvikle tiltak som gjør at den kan bli et attraktivt landemerke i nasjonalt og internasjonalt format.

Norske arkitekters landsforbund har hjulpet til med konkurranseprogrammet og oppnevnt jurymeldem i konkurransen.

Mål og visjoner for Hønefossen (fra konkurranseprogrammet)
Hønefoss er regionhovedstaden i Ringeriksregionen, og byen står ovenfor ulike utfordringer i årene som kommer.

Med Hønefossen som et av de mest sentrale og visuelle elementene for innbyggere og tilreisende, er det nå viktig å etablere Hønefossen som en samlende, spennende og innovativ attraksjon i Hønefoss. Det er derfor viktig å identifisere de potensialene som ligger i Hønefossen til tross for varierende vannføring gjennom året.

Hønefossen oppleves tidvis som buldrende og voldsom på vårparten, eksisterer videre gjennom et beskjedent turistvann og tidvis som en helt tørrlagt steinørken store deler av året. Til tross for ulik vann- føring i fossen finnes et stort potensial for å skape en unik attraksjon av regional, nasjonal, og kanskje av internasjonal karakter.

Man har forhåpninger om at Hønefossen kan utvikles i flere kreative retninger gjennom bruk av moderne teknologi og ulike tilpasninger. Dog er det viktig at de løsninger som til slutt velges, ikke er avhengig av vanntilførsel.

Det er viktig å skape en «ny» Hønefossen, basert på nyskapende, kreative og faglige løsningsforslag, og gjennom respekt for det opprinnelige fosseleiet og de historiske elementene, gjøre at man vil skape en ny «reason – to -go» og fascinasjon for byen og regionen.

Vi ønsker at prosjektkonkurransen skal ende opp i en kreativ og spennende løsning for Hønefossen, og dessuten som en betydelig attraksjon for byen Hønefoss, Ringeriksregionen samt i et nasjonalt perspek- tiv, når det gjelder destinasjonsutvikling.

Vi henvender oss derfor til arkitektmiljøer, landskapsarkitekter, innovasjonsdesignere og kunstneriske miljøer, og vi oppfordrer også til å tenke samarbeid og på tvers av ulike fagmiljøer.

Ytterligere detaljer om konkurransen og innlevering finnes i konkurranseprogrammet, som kan lastes ned under her.