Konkurranse
Publisert 19. oktober 22
Av: Børge Sildnes

Arkitektkonkurranse om ny og mer bærekraftig typehytte

Norske fjellhytter i Valdres inviterer til begrenset arkitektkonkurranse med prekvalifisering for en ny typehytte som utfordrer dagens tradisjonelle familiehytte til å bli mer bærekraftig.

Publisert 19.10.2022
Av: Børge Sildnes
Vasetvatnet i Vestre Slidre kommune. Foto: Erik Eggum
Vasetvatnet i Vestre Slidre kommune. Foto: Erik Eggum

Bakgrunn
Neste generasjon hytteiere representerer et skifte i hyttemarkedet. Det er en markedsgruppe som er mer bevisst på å ta bærekraftige valg når de skal bygge, og de er mer opptatt av funksjon enn størrelse. Dessuten er hytteindustrien, som byggebransjen for øvrig, nødt til å sette en ny kurs for å oppfylle krav til klimaomstilling. Norske fjellhytter ser derfor behovet for å bringe nye ideer på banen og ønsker å invitere arkitekter til å utvikle framtidas familiehytte!

Prekvalifisering og deltakelse
For å delta i konkurransen må man prekvalifisere seg. Ut ifra innsendt materiale velges det inntil 2-4 deltagende firmaer/deltakerteam. Det er ingen deltakergebyr. Invitasjon til prekvalifisering og konkurranseprogrammet kan lastes ned fra arkitektur.no.

Konkurransen er åpen for arkitekter med eksamen som sivilarkitekt / Master of Architecture eller tilsvarende.

Dokumentkrav til søknaden:

  • Kortfattet oppgaveforståelse (maks. 2 sider).
  • 3-5 referanseprosjekter med relevans for den aktuelle oppgave (1 side per prosjekt)
  • CV for tilbudt prosjektleder arkitekt/landskapsarkitekt og team (1 side pr person)

Samlet søknad skal leveres i et samlet PDF-dokument og ikke overstige 12 A4-sider, pluss eventuell forside. Søknad om prekvalifisering kan være på norsk/svensk/dansk. Konkurransespråk vil være norsk slik at besvarelsene kan vurderes anonymt.

Søknad sendes med e-post til: NAL ved Gisle Nataas: gna@arkitektur.no. Merk sending med «Prekvalifisering til arkitektkonkurranse – Norske fjellhytter».

Frist:
Søknad om prekvalifisering må være oppdragsgiver i hende innen 16.11.2022 kl. 12. Utfall av prekvalifiseringen vil meddeles søkerne innen 25.11.2022. Befaringsdato for utvalgte arkitektteam vil være 05.12.2022

Spørsmål angående prekvalifiseringen skal rettes til gna@arkitektur.no.

Utvelgelseskriterier

  • Motivasjon
  • Referanseprosjektenes relevans for oppdraget
  • Gode samarbeidsevner i det tilbudte team

Dem som blir valgt som vinner av arkitektkonkurransen må før eventuell kontraktsinngåelse kunne legge fram firmaattest, revisorberetning, forsikringsattest mm.

Utvelgelse
Oppdragsgiver vil velge ut inntil fem deltakere/team til prosjektkonkurransen. Utvelgelse vil skje på bakgrunn av innsendte søknader basert på utvelgelseskriteriene. Det vil bli lagt vekt på å velge ut team med ulik type erfaring og tilnærming med sikte på å få en best mulig belysning av oppgaven. Om nødvendig ønsker oppdragsgiver mulighet til å ta kontakt med søker per telefon for avklaringer.