Konkurranse
Publisert 19. november 20
Av: Gisle Nataas

Vant konkurransen om Peterson-tomten

«Nypappen» av Dyrvik arkitekter, Jaja Architects og Dronninga landskap vant konkurransen om Peterson-tomten i Sarpsborg.

Publisert 19.11.2020
Av: Gisle Nataas
Illustrasjon: «Nypappen» Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects ApS, Dronninga landskap AS - Petersontomten, Sarpsborg
Illustrasjon: «Nypappen» Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects ApS, Dronninga landskap AS - Petersontomten, Sarpsborg

Nypappen lanserer en lesbar, identitetssterk og robust byplan med mange skaleringsmuligheter og gode byromskvaliteter.

Konkurransejuryen

Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen om å bli med i idékonkurransen. Fem team ble valgt ut til å delta i konkurransen.
Målet er å transformere området i Sarpsborg fra industri til en levende bydel med boliger og næring. Konkurransen skal danne grunnlag for en påfølgende reguleringsplan og et utbyggingskonsept for området. Vinneren av konkurransen får oppdraget med å regulere området, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst et boligprosjekt/ byggetrinn.

Juryen sier dette om vinneren:

Nypappen lanserer en lesbar, identitetssterk og robust byplan med mange skaleringsmuligheter og gode byromskvaliteter. Det er store muligheter for fleksibilitet i bygningsvolumene innenfor et godt posisjonert og anvendelig kvartals-system. Forslaget skaper også lesbare byromsforløp, med fin gradering mellom mer og mindre offentlige fellesarealer, helt inn til de lokale naboskapene i hvert kvartal. Kvartalene er like fullt relativt åpne, noe som gir mulighet for snarveier og variasjoner av fellesskap. Løsningen etablerer en sterk bydel med fin balanse mellom offentlige rom for det store felleskapet, og mer halvprivate rom for det nærmeste naboskapet. Forslaget benytter den gamle bebyggelsen på en offensiv og fruktbar måte, der også trinnvis utvikling håndteres godt. Samlet sett skaper forslaget ingen store problemer, men gir overbevisende og gode svar for hele konkurranseområdet.

Forslaget "Pappen for alle"(A38 Arkitekter / ALT arkitektur / Arkitekt Kristine Jensen tegnestue / HBA arkitekter) fikk hedrende omtale.

Øvrige utkast (urangert) var:

  • «Arven etter Peterson» (Oslo Works / Sanden+Hodnekvam / Agraff)
  • «Papirbyen» (Snøhetta / edit/atelier, / Civitas)
  • «Petersonbyen - fra bølgepappfrabrikk til grønn bydel» ( COBE / Rambøll)