Konkurranse
Publisert 04. juni 21
Av: Måns Davidson

Begrenset plan- og designkonkurranse om utvikling av Torp bruk i Fredrikstad

På Torp bruk skal det skapes en helt ny bydel som vil binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt. Med sin idylliske beliggenhet ved Glommas bredde, skal dette bli en attraktiv destinasjon for hele Viken sør.

Publisert 04.06.2021
Av: Måns Davidson
Bilde av konkurranseområdet sett fra nordøst
Konkurranseområdet sett fra nordøst. Foto: Hersleth Entreprenør AS

Etter innspill fra Torp marinepark har Fredrikstad kommune tatt området, som er svært velegnet for å bli et nytt utviklingsområde og bomiljø, inn i planen til kommunen.

Torp marinepark eiendom (TME) har som hensikt å utvikle og bygge ut selskapets eiendommer på Torp i Fredrikstad kommune. Tomteområdet er gjennom eiendomsselskapet TME eid av Torp marinepark og Hersleth eiendom. Målet er å transformere området til en levende bydel med boliger og næring. Det legges få føringer for konkurransen, men kommuneplanen skal følges i størst mulig grad.

Det inviteres til konkurranse der deltagerne skal finne den beste løsningen for eiendommenes potensiale for transformasjon, og beskrive denne løsningen for fremtidig utvikling. Konseptet som velges danner grunnlag for regulering for eiendommene med påfølgende detaljprosjektering og byggeprosess. Vinneren av konkurransen tildeles oppdraget med å regulere området, samt mulighet for utvikling og prosjektering av minst ett boligprosjekt/byggetrinn.

Torp bruk ligger omtrent midt imellom Sarpsborg og Fredrikstad by. Den sentrale beliggenheten er en unik mulighet til å knytte de to byene enda tettere sammen, og skape et sentrum i den «nye byen». Oppdragsgivers ambisjon er at utbyggingsområdet skal bli en destinasjon. Det skal skapes en ny og moderne bydel med et levende og urbant preg, som kan tiltrekke seg boligkjøpere fra et større geografisk område. Oppdragsgiver ser for seg at det må skapes en identitet ved blant annet å utnytte områdets unike beliggenhet ved elven, industrihistorien og de andre særegne trekkene ved området. Eiendommen har en flott beliggenhet med en lang elvelinje som beboerne og nærområdet bør få nyte godt av. Det er potensiale for mange båtplasser på eiendommen. Dette vil bidra til å gi området et naturlig maritimt preg, og mulighet for å gjøre Torp bruk til en destinasjon også for de som ferdes sjøveien.

Det er også planlagt en ny bro over Glomma rett nord for utbyggingsområdet. Dette er beskrevet i egen kommunedelplan i Fredrikstad kommune. Broa vil etter vårt syn gjøre området enda mer tilgjengelig, sentralt og attraktivt. Det vil redusere avstanden til både Sarpsborg og Fredrikstad betraktelig, samtidig som det gir kortere avstand til E6 og øvrige deler av det sentrale Østlandet.

Oppdragsgiver har også en langsiktig målsetning om at en mulig fergetrafikk mellom de to byene vil kunne få et stoppested på Torp, som et naturlig knutepunkt. Det vil bidra til å redusere pendleravstanden i begge retninger betraktelig, samtidig som også dette det vil gjøre Torp bruk mer tilgjengelig og sentralt.

Målet er å transformere området til primær boligbebyggelse med innslag av lokal næring, for eksempel i form av lokale servicetilbud. Hensikten er å gjøre området til et attraktivt sted å bo, der beboernes daglige behov i stor grad dekkes på området. Det ønskes en god miks av boligtilbud til beboere i alle alders- og flyttegrupper, og derigjennom sikre et variert og godt bomiljø. Det er viktig at den totale utbyggingen planlegges på en måte som gjør at de første beboerne ikke får opplevelsen av å bo på en byggeplass. Utviklingen av området vil foregå over mange år, og vi er opptatt av å sikre et godt bomiljø fra første til siste byggetrinn.

Bebyggelse skal utvikles med bakgrunn i at det er vesentlig å bygge kostnadseffektivt, men samtidig inneha god kvalitet både på arkitektur, uteområder og området generelt.

Konkurransen gjennomføres av NAL, men arrangeres av Torp marinepark eiendom.

Fristen for søknad om deltakelse i konkurransen er 2. juli 2021. Det skal velges inntil fem grupper som inviteres til å delta i konkurransen. Konkurransen har innlevering i desember.

Konkurransegrunnlaget vil bli oppdatert fortløpende og komplettert med spørsmål og svar.

Spørsmål og svar-prekvalifisering (oppdateres 2 ganger per uke)
Viktige datoer
Kunngjøring prekvalifisering
Innleveringsfrist prekvalifisering
Avklaring prekvalifisering
Utsendelse endelig konkurransegrunnlag
Frist for spørsmål
Innleveringsfrist konkurranse (ikke søknad)
Bilde av konkurranseområdet sett fra nord
Konkurranseområdet sett fra nord. Foto: Hersleth Entreprenør AS
Bilde av konkurranseområdet sett fra sør
Konkurranseområdet sett fra sør. Foto: Hersleth Entreprenør AS
Jury
Eier/utbygger
Reinert Hersleth
Eier/utbygger
Egil Ranvig
Utbygger
Kristoffer Fledsberg
Sivilarkitekt MNAL
Oppnevnes etter prekvalifisering
Landskapsarkitekt MNLA
Oppnevnes etter prekvalifisering
Jurysekretær NAL
Måns Davidson
Kart over konkurranseområdet
Kart over konkurranseområdet