Konkurranse
Publisert 06. mars 24
Av: Børge Sildnes

Visningssenter ved Astruptunet

Sunnfjord kommune inviterer til ein plan- og designkonkurranse om nytt visningssenter ved Astruptunet, kunstnarheimen til Nikolai Astrup.

Publisert 06.03.2024
Av: Børge Sildnes
Astruptunet Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons
Astruptunet Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons

Norske arkitekters landsforbund kunngjer denne plan- og designkonkurransen på vegne av Sunnfjord kommune.

Ved oppstart av konkurransen 18. mars blir det heldt eit digitalt seminar. Da kjem oppdragsgjevar til å presentere konkurranseoppgåva og sine forventningar til prosjektet. Det vil vere høve til å stille spørsmål til konkurranseprogrammet og konkurranseforma.

Du kan melde deg på her.

Gjennom aktivt samarbeid mellom Musea i Sogn og Fjordane, Sunnfjord kommune, KODE i Bergen og reiselivsbransjen skal denne store satsinga utvikle eit unikt opplevings- og reiselivsprodukt i aksen Bergen-Sunnfjord innan kunst og kulturfeltet, som kan ha både nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft.

Plan- og designkonkurransen startar med ein innleiande open prekvalifisering. Der skal det anonymt leverast ei konseptskisse for visningssenteret på opptil tre A3- sider. Utvelgingskomitéen/juryen vil velgje ut inntil fire skisseforslag som går vidare til plan- og designkonkurransen. Dei fire deltakarane vil få 400 000 kroner ekskl. mva. i honorar per team for eit fullutvikla konkurranseprosjekt.

Konkurransen er lagt ut på Mercell/Doffin og vil vere tilgjengeleg der innan eit par dagar.