NAL-kurs
24. november 2021

Grønne tak og fasader

Digitalt
-
NAL
Medlem
3450 kr
Studentmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Flere grønne flater på boliger, næringsbygg, sykehus, skoler og idrettshaller, kan bidra til energisparing, temperaturregulering, overvannshåndtering og naturmangfold. Samtidig fører dette til renere luft og økt trivsel i byen.

Dette er et redigert opptak fra 24. november 2021.

Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader blir trolig vedtatt i løpet av høsten 2021 og er formulert slik:

Formålet med strategien er å etablere flere grønne tak og fasader for å gjøre byen grønnere, håndtere overvann, skape nye attraktive byrom og legge til rette for energiproduksjon og lavere energiforbruk i bygg.

Kurset gir kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til utforming og detaljering av grønne tak og fasader.

Du møter blant andre Thomas Impiglia fra Heatherwick Studio. Han skal snakke om prosjektet 1000 Trees, som du også kan lese om i Dezeen

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller og Andreas Fadum Haugstad i Bykuben, Oslo kommune.

Program 

(ca 2 min)
Velkommen
Fagavdelingen Norske arkitekters landsforbund

(ca 20 min)
Grønne tak og fasader – et byøkologisk perspektiv          
Andreas Fadum Haugstad, Bykuben, Plan og bygningsetaten, Oslo kommune

(ca 40 min)
Forslag til strategi for grønne tak og fasader
Plan- og bygningsetatens innspill til strategi
Helene Egeland, Plan og bygningsetaten, Oslo kommune

(ca 40 min)
Spiselige (og andre grønne) tak
Muligheter, detaljer og kostnader
Andreas Capjon, daglig leder U-reist

(ca 45 min)
Dyrkbar park på taket: Byggeteknikk og gjennomføring
John Lewis, prosjekteringsleder, Vedal entreprenør         

(ca 15 min)
Integrated assessments of Oslo´s green roofs
This research project aims to develop a multi-criteria integrated assessment of green roofs in Oslo. It is a collaboration between The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) and the Institute of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB). The analysis will contemplate different green roof typologies, their environmental impacts, benefits, and the social and environmental demands of the city. Participatory and co-design processes will support the study.  Foredraget er på engelsk.
David A. Camacho, PhD-kandidat, Norsk institutt for naturforskning og Autonomous University of Barcelona

(ca 20 min)
Grønn reparasjon Mellombygget - en fasade kledd med planter fremstår som en del av parken. Utfordring er knyttet til grønne fasader.
Frode Brurberg, sivilarkitekt MNAL, Bark arkitekter

(ca 55 min)
Den levande fasaden - tillgång eller problem?
Omvärldsanalys, vilka typer av system finns.
Lösningar och möjligheter för ett lyckat hållbart resultat i Skandinaviskt klimat!
Lars Höglund, arkitekt SAR/MSA

(ca 25 min)
Grønne fasader på eksisterende bygg
Muligheter og utfordringer knyttet til godkjenning av grønne fasader på eksisterende bygg
Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL        

(ca 35 min)
Om etablering av økologisk gode, naturbaserte løsninger på tak
Konsept, detaljer og gjennomføring.  Dyrkning på tak - gode detaljer.
Eksempler Fornebu senter
Simen Gylseth, landskapsarkitekt MNLA, sivilarkitekt, partner og faglig leder Bjørbekk & Lindheim AS, Oslo

(ca 40 min)
Heatherwick Studio, 1000 Trees: Elevating Landscape in Architecture
Thomas Impiglia, Prosject Leader & Assosiate, Heatherwick Studio, London, UK (The lecture is in english)

Kreditering: Ill. Mellombygget, Bark arkitekter
Foto: Martin Hawkes

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.