Forelesning
18. april 2024

Forelesning Axel Andreas Fiske

BBW, Fabrikkvegen 13, 6415 Molde
18.00-20.00
Møre og Romsdal arkitektforening
Gratis

Axel Andreas Fiske har gitt ut boken "Diagramtegninger - et verktøy for å skape og formidle arkitektur". Han kommer til Molde for å fortelle oss om sin nye bok, som han selv også han kunne ha lest som arkitektstudent.

Arkitektur vil si å planlegge, utforme og oppføre hus, bygninger, byer, steder og interiør. Det starter gjerne med skisser og tegninger. Denne boken tar for seg en arbeidsmetode for utvikling av arkitekturprosjekter –med diagram og håndtegning som virkemiddel. Håndtegning i samspill med digitale tegneverktøy anvendes for å utvikle og kommunisere arkitektoniske tanker og ideer gjennom enkle og klare diagramtegninger.

Boken presenterer et utvalg slike tegninger fra ulike prosjekter. Eksemplene er både norske og internasjonale, og representerer et spenn både i størrelse, typologi og kontekst. I boken formidles også konkrete stegvise tips til tegneteknikk både for hånd og digitalt.Boken passer for arkitektstudenter, praktiserende arkitekter eller andre med interesse for visualisering av konsepter og ideer. Boken er ment å være til hjelp både som praktisk lærebok og som håndbok til inspirasjon.

Arkitekt Axel Andreas Fiske, f. 1973, er utdannet ved NTNU og Arkitektskolen i Århus. Etter å ha jobbet i Miljøverndepartementet og Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor har han siden 2003 arbeidet hos Lund+SlaattoArkitekter.

For oss vil han vise utdrag fra boken under hans foredrag, og det vil også være mulighet for å kjøpe boken i etterkant av arrangementet.