Kurs og arrangement
Publisert 10. desember 21
Av: Oslo arkitektforening

Hvorfor bruke arkitekt

Skal du bygge hus eller hytte? Her finner du gode grunner til hvorfor du bør bruke arkitekt.

Publisert 10.12.2021
Av: Oslo arkitektforening
Enebolig på Toten. Foto: Nils Petter Dale. Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs arkitekter. Kilde: Arkitektur N 2009 nr.1
Enebolig på Toten. Foto: Nils Petter Dale. Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs arkitekter. Kilde: Arkitektur N 2009 nr.1

1. Profesjonelle råd og veiledning

Arkitekten som tegner huset eller hytta er også din rådgiver og veileder gjennom hele byggeprosessen. Små og tilsynelatende enkle prosjekter innebærer også mange vurderinger og valg. Feil valg kan medføre tekniske utfordringer, merutgifter og forsinkelser. Arkitekten loser prosjektet gjennom kommunal saksbehandling, anbudsprosess og bygging.

2. Ulike mennesker - ulike behov

Dine ønsker behov danner grunnlaget for oppdraget. De økonomiske rammene og andre forutsetninger utgjør sammen med regulering, lover og forskrifter rammeverket som arkitekten jobber innenfor.. Arkitekten tilpasser huset til menneskene og omgivelsene - i stedet for at menneskene og omgivelsene må tilpasse seg huset.

Hytte på Hvaler. Bygningen på bildet brukes vår, sommer og høst og har ingen oppvarming annet enn det solen gir. Den er isolert i forhold til bruken og har naturlig ventilasjon.  Arkitekt: Reiulf Ramstad. Foto: Kim Muller. Kilde: Arkitektur N 2007 nr 7.
Hytte på Hvaler. Bygningen på bildet brukes vår, sommer og høst og har ingen oppvarming annet enn det solen gir. Den er isolert i forhold til bruken og har naturlig ventilasjon. Arkitekt: Reiulf Ramstad. Foto: Kim Muller. Kilde: Arkitektur N 2007 nr 7.

3. Tilpasning til stedet

Arkitekten vil tilpasse det nye huset til tomten og stedet; til krevende topografi, utfordrende klima, komplekse bysituasjoner, sårbare landskaper eller særpregede bygningsmiljøer. Ny arkitektur oppstår gjerne når byggeskikk og håndverkstradisjoner møter dagens energikrav, tekniske muligheter og forventninger om bruk.

4. Kvalitet lønner seg

En arkitekt tenker kvalitet i alle byggets deler og over tid, slik at vedlikeholdsbehovet reduseres og bygningen tåler tidens tann. Kvalitet i materialer og produkter koster ikke nødvendigvis mer enn ordinære bygningselementer, men varer lenger. Det brukes enorme ressurser på å utbedre og erstatte dårlig byggeri.
Kvalitet lønner seg alltid i et langsiktig perspektiv.

5. Formelle krav til saksbehandling

Ved søknad om tillatelse til å oppføre bygg stilles det krav til ansvarsrett for ansvarlige foretak. Arkitekten har godkjenning for ansvarsrett, og vil som ansvarlig søker lose deg gjennom hele den lovregulerte byggesaksgangen, fram til ferdigmelding. For å få godkjenning må arkitekten ha tilfredsstillende kvalitetssikrings- og kontrollsystemer.

6. Utdannelse, kunnskap og erfaring

Arkitekt er ingen beskyttet tittel. Derfor er det viktig å forsikre seg om at man har å gjøre med en kompetent utøver av faget.

7. De gode løsningene - mulighetene du ikke ser selv

For de fleste er det umulig å holde seg orientert om nye bygningsprinsipper, materialer og produkter. Arkitekten har oversikt og gir kvalifiserte råd.Mindre byggeoppgaver, som ombygging eller tilbygg, ser kanskje ikke så vanskelige ut, men i eksisterende hus møter man mange utfordringer. Arkitektene er trenet til å se løsninger, også der det er mange hensyn å ta

Mellombygg, Håbakka, Rosendal. Bildet viser nybygget slik det er integrert på gårdstunet i Rosendal.  Foto: 3RW arkitekter Arkitekt: 3RW arkitekter
Mellombygg, Håbakka, Rosendal. Bildet viser nybygget slik det er integrert på gårdstunet i Rosendal. Foto: 3RW arkitekter Arkitekt: 3RW arkitekter

8. Universell utforming, fleksibilitet og livsløp

Selv om en arkitekttegnet bolig er tegnet spesielt for byggherren og brukerne - vet arkitekten at huset skal fungere for skiftende generasjoner og ulik bruk over tid. Arkitekten kan prosjektere fleksible løsninger og tilrettelegge boligfunksjoner for hele livsløpet.

9. Klimaeffektivitet og energiløsninger

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller stadig strengere krav til bygningers energiforbruk, og arkitektene oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse. Bygningens utforming, plassering og orientering betyr mye for husets energiregnskap. Det mest miljøvennlige er likevel å bygge så lite som mulig. Arealeffektivitet er nært knyttet til funksjonalitet, og skreddersydde løsninger gir best plassutnyttelse. Et arkitekthonorar kan fort spares inn med gode løsninger.

10. God arkitektur oppstår gjennom kommunikasjon

God arkitektur og gode løsninger oppstår ved stadig utveksling mellom oppdragsgiver og arkitekt, ofte også i samarbeid med håndverkere og rådgivere. I denne prosessen skapes nye resultater.

Hytte, Eigebrekk i Mandal kommune. Energikilden til hytta på bildet er ved og solcelle og den er bygget i ubehandlet furu/kjerneved.  Foto: Rune S. Kongsro. Arkitekt: Nina Stokset Nilsen. Kilde: Byggekunst 2006 nr.4
Hytte, Eigebrekk i Mandal kommune. Energikilden til hytta på bildet er ved og solcelle og den er bygget i ubehandlet furu/kjerneved. Foto: Rune S. Kongsro. Arkitekt: Nina Stokset Nilsen. Kilde: Byggekunst 2006 nr.4