Kurs og arrangement
Publisert 08. september 21
Av: Oslo arkitektforening

Høstens program i OAF

Nå er programmet lansert! Det blir både forelesninger, debatter, samtaler og filmvisning i Josefinesgate i høst. 

Publisert 08.09.2021
Av: Oslo arkitektforening

Her er programmet:

Digital forelesning med Studio Ossidiana (NL/IT)
23. September kl 18.00

Studio Ossidiana er en arkitektur-, design- og forskningspraksis basert i Nederland, grunnlagt i 2015 av Alessandra Covini og Giovanni Bellotti. Kontoret jobber i grensene mellom arkitektur, design, kunst, landskap og byutvikling. Lekenhet, taktilitet og ikke minst inkludering er ofte sentralt i prosjektene. Deres siste verk Utomhusverket som for tiden vises foran ArkDes i Stockholm og Tower for Pigeons på arkitekturbiennalen i Venezia illustrerer kontorets søken etter mer inkluderende måter å definere forholdet mellom mennesker, dyr og natur i våre omgivelser.

Ossidiana er invitert på bakgrunn av måten deres metode og tankegrunnlag manifesterer seg i deres bygde verk. Måten de oppfordrer til handling og stiller spørsmål ved vår rolle som designere når det gjelder å definere nye forhold til omgivelsene våre.

http://www.studio-ossidiana.com/ 

 

En tredje boligsektor? - en samtale om boligutvikling
29. september kl. 18.00

Samtalen innledes med presentasjon av de to prosjektene og publikasjonene «Hva koster en god bolig» og «Hagegata 30 som pilot for tredje boligsektor» som etterfølges av en samtale rundt tema boligpolitikk og boligkvalitet med initiativtakere og forfatterne som står bak.

Forhåpningen er at samtalen skal bidra til å skape dialog og bevissthet rundt problemer og muligheter innenfor norsk boligpolitikk og hvordan vi kan og må i større grad tilrettelegge for alternative måter å utvikle boliger på, samt å sikre kvalitet i boligbyggingen.

Samtalen er et samarbeid med Tøyen Boligbyggerlag og skal rette søkelys mot det faktum at boliger i all hovedsak både diskuteres som, og bygges ut på grunnlag av, at det å bo ses på som en handelsvare når det i utgangspunkt er, og bør diskuteres som, et viktig livsgrunnlag og rammen rundt menneskers hverdagsliv.


Deltakere:

Ketil Moe og Johan-Ditlef Martens - forfattere "Hva koster en god bolig?"

Sara Armento - redaktør for «Hagegata 30 som pilot for tredje boligsektor»

Ole Pedersen - styreleder i Tøyen Boligbyggerlag

Samtalen moderers av Marie Hallandvik Hortemo.

 

Visning av "Tokyo Ride" og Q&A med Beka & Lemoine (IT/FR) 
23. oktober kl 13.00
Kunstnerenes Hus

Bêka & Lemoine er av de fremste innenfor arkitekturfilm. Filmene deres fokuserer på forholdet mellom mennesker og design, og understreker tilstedeværelsen av hverdagen i noen av de mest kjente arkitektoniske byggverkene/stedene fra de siste tiårene.

Visningen vil foregå på Kunstnerenes Hus og være norgespremiære for filmen Tokyo Ride. Filmen vil bli etterfulgt av en kort forelesning og samtale med både Ila Beka og Louise Lemoine.

Det komplette arbeidet til Bêka & Lemoine ble anskaffet i 2016 av Museum of Modern Art (MoMA) i New York for sin permanente samling. De foreleser regelmessig ved GSD Harvard GSAPP Columbia University, Cornell og Architectural Association School of Architecture (AA) og Bartlett School of Architecture. De underviser for tiden fast i Diploma 16 ved AA i London.

Filmvisningen er en del av Arkitekturfilm Oslo. Mer info om festivalen finner du her

http://www.bekalemoine.com

 

Digital forelesning med Donna van Milligen Bielke (NL)
11. November kl 18.00

Donna van Milligen Bielke er en nederlandsk arkitekt som startet egen praksis etter å ha vunnet «Prix de Rome» i 2014, den viktigste nederlandske prisen for unge arkitekter. Hun jobber med å forme, koble og reagere på urbane situasjoner og henter inspirasjon fra klassiske arketyper som Forum Romanum - ikke som en politisk, men som en romlig referanse.  På kort tid har hun forflyttet seg fra å utføre rent teoretiske øvelser til å få realisert prosjekter som fremdeles kjennetegnes av en personlig fascinasjon for å definere rom i spennet mellom arkitektur og urbanisme.

I 2017 vant Studio Donna van Milligen Bielke sitt første anbud for et lite leilighetstårn i Amsterdam og vant senere to prestisjefylte konkurranser i samarbeid med Ard de Vries Architecten; et kultursenter i Utrecht og et teaterkompleks i Groningen, hvor programmeringen av teateret er brukt som utgangspunkt for å lage en rekke offentlige hager og torg

https://dvmb.nl/

 

Forelesning med Mary Duggan (UK) 
2. desember kl 18.00

Duggan var grunnlegger og eier i Duggan Morris fra 2004-2017 og etablerte Mary Duggan Architects i 2017.  Mary Duggan er opptatt av å løfte frem alternative tanker om hva designprosessen er og kan være. Kontoret engasjerer seg i å finne skjønnheten i arkitekturen, ikke for å oppnå en forhåndsbestemt fysisk manifestasjon av skjønnhet, men en som genereres over tid gjennom eksperimentering, oppdagelse og samarbeid. Kontoret jobber med prosjekter i ulike sektorer i både liten og stor skala, og skaper steder hvor man kan leve, jobbe og lære. De bruker flere metoder for å teste og kommunisere ideene som prototyper, modeller, tegninger, fotografi og kollasjer. 

Deres kunder er både private og offentlige som for eksempel Science Museum in South Kensington og Barbican Centre. Duggan ble nominert som Woman Architect of the Year i 2013 og har fått flere priser både hos Duggan Morris og MD Architecture som for eksempel ti RIBA National and Regional Awards, the Civic Trust Awards, The Stephen Laurence Prize og The Manser Medal. Duggan underviser i tillegg på Bartlett School of Architecture, Oxford Brookes University og Brighton University.

https://www.marydugganarchitects.com  

 

Julefest
10. desember

Endelig kan vi invitere til OAF tradisjonsrike Julenachspiel igen!

Festen går av stabelen den 10. desember og det blir som vanlig godt å drikke, musikk og god stemning. Mer info om tidspunkt, billetter og andre detaljer kommer veldig snart.

Følg med her på nettsiden og i sosiale medier.

 

Ny høyhusstrategi for Oslo – hva og hvordan? - et frokostmøte
Dato og tid kommer

Velkommen til en nyansert og kritisk samtale om høyhus er fremtidens byutvikling!

Er høyhus riktig verktøy for å utvikle Oslo sett i lys av en grønnere byutvikling der klima og miljø er øverst på agendaen, der vi ser en fraflyttingstendensen til nabokommunene og økt bruk av hjemmekontor som muliggjør andre bærekraftige bomønstre? 

Og hvis det skal bygges høyhus: hvor høye skal de være, hvor skal de være, hvordan skal de formes, hva skal de bygges av, hva skal de fylles med og hva skal de faktisk gi tilbake til verden? 

I frokostmøte vil PBE presentere utkast til Høyhusstrategi, og OAF vil utfordre inviterte arkitekter til å belyse enkelte av disse spørsmålene, og ikke minst vise de gode eksemplene. Frokostmøtet vil bli streamet og alle som følger med vil kunne spille inn ideer og tanker til prosessen. Her har arkitektene en gylden mulighet til å påvirke!

Mer info om deltakere kommer.


Forelesning med Bruther (FR)
Dato og tid kommer

Bruther er et fransk arkitektkontor fra Paris, etablert av Stéphanie Bru and Alexandre Theriot i 2007. De arbeider på tvers av arkitektur, forskning, utdanning, urbanisme og landskap. Der er anerkjent for sine radikale, offentlige boligprosjekter bygget på relativt lave budsjetter og for å jobbe med arkitektur som åpen infrastruktur, passende for variert kontekst, og som med tanke på fremtiden vil kunne tåle ulike programmer.

Kontoret har vunnet flere priser, blant annet Gold Award, Best Architects Awards for Cultural and Sport Center Saint-Blaise i 2016, The Swiss Architectural Award 2020 og nominert til bla Prix Mies van der Rohe i 2015. Bru og Theriot har begge undervist og forelest på flere Europeiske og Amerikanske arkitektskoler, nå sammen ved ETH i Zurich.

http://bruther.biz