Priser og stipender
Publisert 18. mars 21
Av: Oslo Arkitektforening

Vinner av OAFs stipend for videreutdanning 2021

Oslo Arkitektforenings stipend for videreutdanning 2021 tildeles Pavlina Lucas som tilskudd til et forskningsprosjekt om autentisk arkitektur.

Publisert 18.03.2021
Av: Oslo Arkitektforening
Foto: Pavlina Lucas, 2020
Foto: Pavlina Lucas, 2020

Lucas skal bruke stipendet til en studietur til Island for å undersøke en bestemt typologi gårdshus med utgangspunkt i problemstillingen: «Hvordan beveger vi oss mot en mer autentisk, dypere forankret og mer bærekraftig arkitektur?» I følge Lucas søknad er gårdshusene valgt som studieobjekt fordi det er noe selvinnlysende ved deres form og deres forhold til funksjon og landskap, og fordi bygningstypen virker å være lite dokumentert.

Utdrag fra beskrivelse av prosjektet:

"During a recent trip to Iceland I was struck by a type of building found all over the island: the farmhouse. All of these vernacular structures share a similar configuration, which evidently stems from the logistics of their function. Each has its own particular materiality and disposition, yet they all have an equally axiomatic presence on their site. There is a definite air of self-evidence in the geometric purity and tectonic expression of these farmhouses. They stand as timeless icons of a unity between culture, a way of life, and architectural form. Their frankness and unpretentiousness leaves no room for one to wonder why they are so and not otherwise. It´s clear. They are as raw and genuine as the landscape they dot and as the life they host(ed)"

Foto: Pavlina Lucas, 2020
Foto: Pavlina Lucas, 2020
Foto: Pavlina Lucas, 2020
Foto: Pavlina Lucas, 2020

Uttalelse fra pris- og stipendkomiteen:

"Komiteen mener studiet har potensial til å gi et nyskapende og nyansert innspill til tidens debatt om varig og bærekraftig arkitektur, i tillegg til å bidra med ny kunnskap. Søknaden har en teoretisk og poetisk tilnærming, samtidig som målet er klart. Det er spesielt positivt at søknaden er så tydelig på hvordan resultatet skal dokumenteres og formidles ut til fagmiljøet, blant annet gjennom foto og en nettplattform. Vi gratulerer Pavlina Lucas med stipendet og ser frem til resultatet!"

OAFs stipend for videreutdanning deles ut til et medlem annethvert år. Stipendet er på kr 50 000 og skal tildeles et medlem av OAF. Hensikten er å fremme personlig arkitektfaglig kompetanse og å inspirere fagmiljøet.

Komiteen har bestått av Anders Melsom, Matthew Anderson, Siri Moseng, Thomas Liu og Trine Bølviken.