Priser og stipender
Publisert 17. juni 22
Av: Oslo Arkitektforening

Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2022 tildeles arkitektkontorene Atelier Oslo og KIMA arkitektur for prosjektet «Pressens hus»

Publisert 17.06.2022
Av: Oslo Arkitektforening
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen

OAFs arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for niende gang i 2022.

Pris- og stipendkomiteen har i år vurdert totalt 15 nominasjoner opp mot kriteriene for tildeling. Av disse ble 4 prosjekter valgt ut for befaring, inkludert en grundig presentasjon ved prosjektenes arkitekter/ansvarlige.

Årets vinner er et kontor- og publikumsbygg, transformert og knyttet sammen fra to bygårder fra 1880-tallet i Skippergata midt i Oslo, som skal huse en samling av 11 mediebedrifter og totalt 200 arbeidsplasser. I tillegg har bygget som mål å være en destinasjon og samlingssted for kunnskap og debatt om journalistikk og medier.

"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen

Juryen anser prosjektet for å være et særdeles vellykket eksempel på transformasjon av en eldre eksisterende bygningsmasse med bevaringshensyn, til en ny bruk som tilfredsstiller dagens krav til funksjonalitet og tilgjengelighet

OAFs Priskomité

Opprinnelig ønsket utvikler Aspelin Ramm Eiendom å gjøre byggene til boliger, men etter sterke motsetninger fra byantikvaren ble prosjektet skrinlagt. Da Pressens hus med NTB og en rekke andre mediebedrifter viste interesse for lokaliseringen, hadde Atelier Oslo og KIMA Arkitektur allerede en inngående kjennskap til de eksisterende byggene fra arbeidet med boligprosjektet

"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen

Utvendig er fasadene nærmest uendret, men står fram med nypusset og nøye restaurert stukkatur, og på gateplanet er det kun den nye kafeen og hovedinngangen som hinter om bygårdenes nye indre verden.

Prosjektet er organisert arkitektonisk og funksjonelt rundt to nye atrier som utgår fra bygårdenes tidligere bakgårder. Et lagerbygg i den ene bakgården er revet, men bæresystemet er bevart og får stå igjen som et kraftig rødlakkert stålskjelett som gir en tyngre og solid karakter til dette atriet.

I kontrast til dette står det andre atriet, med eikespiler på gallerier opphengt i rødmalte stålstag fra krysslagte limtrebjelker, som i tillegg til å bære glasstaket filtrerer dagslys helt ned til første etasje.

"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Niklas Hart
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Niklas Hart

Prosjektet kan bli et viktig forbilde og en inspirasjon for arbeidet med å tilrettelegge for ny bruk av Oslos mange tomme kulturbygg og andre eldre bygninger, og skape en økt bevissthet om at arkitektonisk gjennomarbeidet gjenbruk av eldre bygg er verdt å satse på, skriver juryen.

OAFs Priskomité

Vi gratulerer Atelier Oslo og KIMA Arkitekter med prisen! Komiteen ønsker samtidig å berømme byggherre Aspelin Ramm for viljen til å satse på et så unikt og krevende prosjekt.

Les hele begrunnelsen for årets prisutdeling her.

De fire prosjektene som ble valgt ut som finalister til prisen var:

  • MINO – tilbygg til Villa Grande og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, tegnet av Transborder Studio
  • Pressens Hus, tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur
  • Heggedal Torg, tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter
  • Wesselkvartalet, tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter

Om de øvrige finalistene ønsker komitéen å si at «dette er alle prosjekter med et høyt arkitektonisk nivå og kompleksitet, og som samtidig tar opp sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget på forskjellige måter, men juryen var enstemmig om at det valgte vinnerprosjektet svarer best på prisens helhetlige formål».

Komitéen har i 2022 bestått av Matthew Anderson, Siri Moseng, Anders Melsom og Bodil Reinhardsen.

"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
"Pressens Hus", tegnet av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022. Foto: Einar Aslaksen
Om prosjektet
Byggets navn
Pressens Hus
Byggeår
Ferdigstilt 2021
Adresse
Skippergata 22-26, 0154 Oslo
Arkitekt
Atelier Oslo og KIMA Arkitektur
Tiltakshaver
Aspelin Ramm Eiendom
Byggentreprenør
HENT Entreprenør

OAFs arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for niende gang i 2022. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt(er) realisert i Oslo og Akershus - herunder også publikasjoner og utstillinger.

Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot:

  • arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus
  • sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget
  • våre bygde omgivelser som helhet

Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger.