Priser og stipender
Publisert 16. desember 22
Av: Oslo Arkitektforening

Nominer til Sundts premie

For 50. gang skal utmerkelsen tildeles privatbygninger i Oslo, oppført og fullført i løpet av de siste to årene, som utpeker seg for fremragende arkitektur.

Publisert 16.12.2022
Av: Oslo Arkitektforening
Munthes gate 29, Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen, 1973/ R21 Arkitekter 2019. Fotograf: Åke Esson Lindman
Munthes gate 29, Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen, 1973/ R21 Arkitekter 2019. Fotograf: Åke Esson Lindman

Det var grosserer Harald Sundt som opprettet legatet allerede i 1908. Siden den gang har den blitt delt ut hvert annet år, bortsett fra et opphold i forbindelse med krigen. Premien består av en bronseplakett som festes på bygningen. I rekken over vinnere finner vi er rekke av Oslo bys mest sentrale arkitektoniske verk. Sist gang premien ble delt ut i 2021 var det Munthes gate 29, R21 arkitekter, som fikk plaketten.

Det er Oslo Arkitektforening som organiserer og bedømmer forslagene som kommer inn og i Sundts komité for prisen for ferdigstilte bygg i 2020-2021 sitter Tone Andreassen, Alessandra Kossberg, Erik Langdalen, Kaja Poulsen og Einar Hagem.

Se listen over tildelte bygninger og vedtektene til Sundts Premie 

På Oslo arkitektforenings nettside for Sundts premie får du mer informasjon om kriterier for innlevering av forslag.

Nominasjoner sendes til adresse: oaf@arkitektur.no og merkes "Sundts Premie".

NB! Ny frist for innsendelse av forslag er satt til 20. januar.