Nytt
Publisert 26. juni 23
Av: Oslo arkitektforening

Hilsen fra avtroppende leder Siri Jæger Brudvik

Publisert 26.06.2023
Av: Oslo arkitektforening

2 år går fort, og nå som jeg snart takker av, er det på tide å se seg tilbake og oppsummere litt av det vi har drevet med de siste årene i OAF. 

 

Det er med stolthet at jeg kan si at det svinger i OAF i dag om dagen, både når det gjelder et innholdsrikt og meget godt program som vi tilbyr medlemmene og alle arkitekturinteresserte, men også når det gjelder å utvikle og profesjonalisere organisasjonen og ikke minst utviklingen av Arkitektenes hus.  

 

Det siste har vært kanskje den viktigste og største saken OAF styret har jobbet med de årene jeg har vært leder. Det er betydelig dugnadsinnsats som ligger bak at vi i januar kom frem til et omforent vedtak med NAL om å planlegge videre utvikling, basert på «Arkitekturens Hage» konseptet fra Mulighetsstudien. Vi er i skrivende stund på vei til å finne formen på arkitektkonkurranse: det blir utrolig spennende! OAF styret ser mye potensiale i eiendommen, som i sin tid ble kjøpt på kronerulling av medlemmer på 1950-tallet. Vi har drømt mange drømmer om hager og installasjoner på dagens p-plass, et vitalt og levende hus der du kan komme innom og treffe kolleger eller samarbeidspartnere, og der vi viderefører den rike historien som ligger her.  

 

I kulissene har styret jobbet strategisk med å revidere handlingsplaner, laget kanskje OAFs første kommunikasjonsstrategi, nye instrukser for komiteer, årshjul, finansieringsstrategi. 

Styret har jobbet målrettet mot våre satsingsområder Arkitekturens hus, Innspill tidlig fase byutvikling og arkitektur, Politisk påvirkning, Kommunikasjon, Finansiering og OAFs historie. 

 

Organisatorisk er vi fortsatt en stilling totalt – fordelt på 3 personer. Den siste tiden har vi jobbet aktivt med å styrke økonomien og få flere samarbeidspartnere, for å kunne skape gode aktiviteter og program for våre medlemmer – tusen takk til dere alle sammen!  

Nytt av året er også «Venner av OAF»: Dette tilbys arkitektkontorer som ønsker å profilere seg som foreningens støttespiller og være med på å styrke en viktig arena for Oslos arkitekter og et godt fagmiljø. Er du interessert så send oss en e-post!  

 

Ellers vil jeg trekke fram godt samarbeid med NAL om møter med politikere her i Oslo og høringssvar på Høyhusstrategi og Småhusplanen, samt Byarkitekt. Vi har hatt møter med PBE om tidligfase planarbeid kommuneplanens arealdel og ifm høyhusstrategien, samt om bedre byggesak. Vi håper at dette er med på å bidra til bedre prosesser og bedre planer og strategier for Oslo. Vi har også samarbeidet med AFAG, AiN, NAL, NLA og NIL om likestillings-og mangfoldsundersøkelsen, som ble publisert i mars - en viktig milepæl! Her har OAF vært en sterk pådriver.  

 

Når det gjelder programmet vårt er de godt etablerte internasjonale forelesningene blitt supplert av dyptgående samtaler i arkitektur og filosofi, aktuelle og kritiske debatter, bokbad, utstillinger, befaringer og filmvisninger på Frogner kino. Og ikke minst særdeles aktive OAF senior som tryller fram gode program med små midler! Arrangementene har vært veldig godt besøkt, og publikum er blitt mer aktive, særlig under arrangementene i Hagestuen. 

Vi har delt ut priser og invitert til fest og moro. 

 

OAF tar debatten! 

Våre kronikker og uttalelser om bolig og byutvikling blir lagt merke til. Aftenposten med flere siterer oss, og den stappfulle debatten i Hagestuen 4.mai med Fossen, Schnell, Pagh og Hortemo blir sammenlignet med da Sex Pistols spilte på Pingvin club i 1977 – hvor også alle som ikke var der hevdet å ha vært til stede ( løst sitert, Erling Fossen).   

 

... Men når får Oslo sin egen Byarkitekt? Vi opplever at vi har ventet for lenge - 

dette trengs her i byen! Vi trenger bedre prosesser og samarbeid i byutviklingen, og tydelige kvaliteter og arkitektoniske mål å jobbe mot. Her mener styret at Byarkitekten kan spille en viktig rolle! 

 

Til slutt en stor takk til alle som bidrar i OAF 

Når det gjelder programmet vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt i Programkomiteen og debattkomiteen For ikke å glemme alle andre frivillige som ikke er like synlige utad, men helt essensielle for at nye medlemmer velges inn, priser kan deles ut og at finansene er i orden: Takk til valgkomiteen, pris-og stipendkomiteen, Sundts komite, Finansrådet og ikke minst takk til alle som har sittet i styret! 

 

En stor takk til Espen Heggertveit (koordinator)og Karsten Lunde (kommunikasjon) for godt samarbeid og fantastisk innsats. En stor takk også til Ketil Moe– som har gjort en kjempeinnsats for OAF over lang tid som desisor. Jeg gleder meg til å se resultatet av Ketils arbeid med OAFs historie, som er godt i gang. 

 

Fra 1.juli tar Oda Solberg over som ny leder i OAF. Jeg er veldig glad for at OAF har fått en ny leder med faglig styrke og stort engasjement, og gleder meg til å følge med på utviklingen av OAF og Arkitektenes hus videre. 

 

Tusen takk for tilliten jeg har fått som leder av OAF disse årene.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!