Priser og stipender
Publisert 19. februar 24
Av: Oslo arkitektforening

Nominer til OAFs Arkitekturpris 2024

Publisert 19.02.2024
Av: Oslo arkitektforening

Kjenner du til et prosjekt som har bidratt til å fremme betydningen av god arkitektur, byutvikling og faglige rammebetingelser i Oslo og Akershus? Nominer kandidater til Oslo arkitektforenings arkitekturpris her.

Nominasjonsfristen er 31. mars 2024. 

Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt(er) realisert i Oslo og Akershus - herunder også publikasjoner og utstillinger.

Ved bedømmelse skal arkitekturfaglig betydning vektlegges sammen med ett eller flere av følgende kriterier: arkitektonisk kvalitet, kontekstualitet, originalitet, miljø- og samfunnsmessig relevans.

Nominasjoner skal ledsages av en kortfattet begrunnelse på inntil 1 skriftlig A4 side, samt illustrasjoner og/eller relevante henvisninger. Nominasjoner skal leveres digitalt i pdf-format, filstørrelse inntil 5 MB.

 

Send inn nominasjoner her!

Vinner av OAFs Arkitekturpris 2023: Bergslia 35 av mopo, foto Einar Aslaksen
Vinner av OAFs Arkitekturpris 2023: Bergslia 35 av mopo, foto Einar Aslaksen
Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022: Pressens Hus av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur, foto: Einar Aslaksen
Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022: Pressens Hus av Atelier Oslo og KIMA Arkitektur, foto: Einar Aslaksen
Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021: Verksted Mariahuset av Bodil Reinhardsen, foto: Jonas Adolfsen
Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021: Verksted Mariahuset av Bodil Reinhardsen, foto: Jonas Adolfsen