OAF senior

OAF senior er et åpent forum med formål å arrangere studiereiser, befaringer, foredrag, møter og sosialt samvær. 

Hva jobber vi med – og hvordan?

OAF senior er primært for dere som er fylt 62 år og helt eller delvis er pensjonister. Dere kan delta på studiereiser og befaringer i OAF seniors regi, mens alle medlemmer av OAF kan delta på foredrag, møter og påfølgende sosiale samvær som OAF senior arrangerer – uavhengig av alder og arbeidssituasjon. 

Viktige tema for OAF senior er byutvikling, arkitektur generelt og aktuelle samfunnsspørsmål – særlig knyttet til det geografiske området for OAFs medlemmer, dvs. Oslo og Akershus.  

OAF senior gjennomfører som regel ett møte eller én befaring per måned i semesteret, inkludert sommerbefaring og julefest. Møter, befaringer og foredrag er som regel gratis, mens det vil være en kostnad knyttet til sosiale arrangementer og studiereiser. 

OAF senior drives av en programgruppe på 10-12 seniorarkitekter som møtes jevnlig gjennom året. Denne gruppen planlegger og gjennomfører all virksomhet i OAF senior. Dersom du ønsker mer informasjon om OAF seniors arbeid og program, kan du kontakte programgruppens leder.  

Programmet til OAF senior annonseres via OAFs nyhetsbrev til alle medlemmer, samt her på hjemmesiden til OAF.

Programgruppen i OAF senior
Navn
Ann Elin Bratset
Asle Strøm
Bente Florenius (leder)
Bård Rane
Inger Stray Lien
Jan Scheen
Målfrid Nyrnes
Sven Erik Svendsen
Ulla Hahn