2022

Høringssvar Forslag til ny høyhusstrategi (1) | 30. august
Høringssvar Småhusplanen | 30. mai
Byarkitekt i Oslo | 02. januar

2021

Mulighetstudie Arkitekturens Hus | 24. mars

2017

Høringsuttalelse ny kommuneplan | 30. juni